Rekordowa cena bitcoina? Wszystkiemu winna inflacja!

Bitcoin przekroczył dziś 64 600 USD nie tylko – jak się powszechnie spekuluje – na fali doniesień o rozpoczęciu listingu akcji Coinbase na Nasdaq. Okazuje się, że niekoniecznie musi to być jedyna przesłanka do wzrostów. Innym może być inflacja.

rekord ceny bitcoina
rekord ceny bitcoina; źródło: tutaj

Amerykański Departament Pracy opublikował we wtorek dane dotyczące wskaźnika cen towarów i cen konsumpcyjnych (CPI). Pokazują one wyraźnie, że indeks wzrósł najbardziej od prawie dziewięciu lat, napędzany przez stłumiony popyt i rosnące ceny paliw, podczas gdy gospodarka amerykańska nadal stara się wyjść obronną ręką ze skutków pandemii Covid-19.

Oczekiwania kontra realia

Departament Pracy USA zwrócił uwagę na fakt, że inflacja wzrosła w marcu o 0,6% w porównaniu z lutym, osiągając najszybsze tempo od 2012 r. Według sondażu Reutersa, wynik ten przekroczył oczekiwania ekonomistów dotyczące wzrostu o 0,5%. W międzyczasie inflacja zasadnicza wzrosła w Stanach o 2,6%, wobec oczekiwań wzrostu o 2,5%.

Kathy Bostjancic, ekonomistka z Oxford Economics, powiedziała, że inflacja w USA może wzrosnąć w tym roku do 3,5 procent.

inflacja
źródło: statystyki Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych

Co na to bitcoin?

Bitcoin zachowuje się w kontekście powyższego nadzwyczaj optymistycznie. Ogromny ruch zwyżkowy kryptowaluty ma w dużej mierze miejsce pod wpływem perspektywy, że dolar amerykański miałby stracić z czasem swoją siłę nabywczą. Było to spowodowane decyzją Rezerwy Federalnej o obniżeniu referencyjnych stóp procentowych pożyczek blisko zera, przy równoczesnym uruchomieniu programu skupu obligacji, aby ochronić gospodarkę USA przed recesją wywołaną pandemią.

Później Federalny Komitet Otwartego Rynku wykluczył, że chce w przyszłości pchnąć inflację powyżej 2%. To dodatkowo skłoniło inwestorów do zwiększenia ekspozycji na rynku bitcoin dzięki ograniczonemu limitowi podaży wynoszącemu 21 milionów cyfrowych monet.

Przygotowanie podstaw do adaptacji bitcoinów

W międzyczasie, sektor głównych usług finansowych dostrzegł potencjalny popyt na bitcoiny ze strony inwestorów instytucjonalnych. Morgan Stanley i Goldman Sachs ogłosili usługi inwestycyjne z obsługą kryptowalut dla swoich zamożnych klientów. Globalny gigant płatniczy PayPal, oprócz opcji kupna, sprzedaży i przechowywania kryptowaluty, umożliwił realizację bitcoinowych transakcji na swojej platformie płatniczej.

Na tej podstawie można mniemać, że ostatnie wzrosty bitcoina pojawiły się w następstwie potwierdzonego wzrostu inflacji.

Inwestorzy nadal obserwują, czy wzrosty ceny mają charakter przejściowy, czy też mają szansę się utrzymać. Próbują uświadomić sobie, jak długo Fed mógłby utrzymać swoje ultra-akomodacyjne stanowisko, w tym miesięczny zakup obligacji rządowych i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką o wartości 120 miliardów dolarów. Jak dotąd bank centralny USA utrzymuje, że nie chce podnosić stóp do 2024 roku.

Więcej na temat CPI przeczytacie tutaj:

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze