Morgan Stanley zatwierdza ekspozycję na bitcoin poprzez 12 nowych funduszy

Międzynarodowy bank inwestycyjny Morgan Stanley umożliwi ekspozycję na bitcoin za pośrednictwem kontraktów terminowych rozliczanych gotówką i poprzez Grayscale Bitcoin Trust.

Zgodnie z treścią zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, amerykański bank inwestycyjny Morgan Stanley planuje zezwolić tuzinowi swoich funduszy na inwestowanie w bitcoin za pośrednictwem kontraktów terminowych rozliczanych w gotówce i Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

„Niektóre fundusze mogą mieć ekspozycję na bitcoin pośrednio poprzez kontrakty terminowe rozliczane w gotówce lub pośrednio poprzez inwestycje w Grayscale Bitcoin Trust (BTC) („ GBTC ”), prywatnie oferowany instrument inwestycyjny, który inwestuje w bitcoiny” – czytamy w zgłoszeniu.

Bank zauważył również, że inwestycje w bitcoin, czy to za pośrednictwem kontraktów futures czy GBTC, będą organizowane przez jego spółkę zależną będącą w całości jej własnością – „spółkę działającą na mocy prawa Kajmanów”.

W swoim zgłoszeniu Morgan Stanley wymienił 12 funduszy, które planuje wyeksponować na bitcoin, w tym Advantage Portfolio, Asia Opportunity Portfolio, Counterpoint Global Portfolio, Developing Opportunity Portfolio, Global Advantage Portfolio, Global Opportunity Portfolio i inne.

Ryzyko? „Cena bitcoina może gwałtownie spaść (w tym do zera) z różnych powodów”.

Uwadze Morgan Stanley nie umknęła bynajmniej kwestia zmienności ceny BTC. Zwrócono uwagę, że ekspozycja na kryptowaluty może stanowić poważne ryzyko.

„Wartość inwestycji Funduszu w kryptowalutę podlega wahaniom wartości kryptowaluty, która była i może w przyszłości charakteryzować się dużą zmiennością” – podkreślono w dokumencie, dodając: „Cena bitcoina może gwałtownie spaść (w tym do zera) z różnych powodów”.

Co więcej, istnieje również szansa, że ​​fundusze wystawione na bitcoin mogą ponieść „znaczne straty”. Dlatego też dostęp do nowej oferty będą mieli tylko klienci i firmy o znacznej wartości netto, przez wzgląd na wyższą tolerancję na ryzyko.

Tak więc wyłącznie ci klienci, którzy mają w Morgan Stanley co najmniej 2 miliony dolarów w aktywach, będą mogli uzyskać ekspozycję na bitcoin. W przypadku firm inwestycyjnych minimalny wymóg wyniesie 5 mln USD.

W tej sprawie pisaliśmy również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze