Fed nie podniesie stóp procentowych | „Zapewnimy wsparcie tak długo, jak to będzie konieczne”

3 037

Rezerwa Federalna (Fed) ogłosiła, że nie podniesie stóp procentowych do końca 2023 r., utrzymując postawę łagodzenia polityki pieniężnej.

Największa kryptowaluta wzrosła o ponad cztery procent po tym, jak prezes Fed Jerome Powell zdeklarował, że amerykański bank centralny będzie zapewniał wsparcie „tak długo, jak to konieczne”.

„Zapewnimy wsparcie tak długo, jak to będzie konieczne”

Podczas, gdy rynek kryptowalut trwał w oczekiwaniu na posiedzenie Fed, cena bitcoina (BTC) podskoczyła o ponad 7% do 58 000 USD. Rynek zdał się przyjąć z zadowoleniem słowa prezesa Fed Jerome’a Powella, który zapewnił, że stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie do 2023 roku. W towarzystwie ogłoszenia Fed, straty minionego weekendu odrobiły czołowe kryptowaluty – bitcoin i ethereum oraz kilka innych altcoinów.

btc
kurs BTC/USD (świece 1H); źródło: TradingView

Co ogłoszenie Fed oznacza dla bitcoina?

Zgodnie z oczekiwaniami, Federalny Komitet ds.Otwartego Rynku (FOMC) zagłosował za utrzymaniem stóp procentowych na niskim poziomie, jednocześnie kontynuując operacje repo na zakup obligacji o wartości co najmniej 120 miliardów dolarów miesięcznie. Po posiedzeniu spodziewano się również ogłoszenia wzrostu inflacji bazowej, prognozując długoterminową stopę inflacji na poziomie 2%. Ożywienie gospodarcze po pandemii i ekspansja podaży pieniądza to dwa główne czynniki, które będą wpływać na siły inflacyjne w najbliższej przyszłości.

Po posiedzeniu FOMC dolar stracił na wartości w wyniku spadku rentowności obligacji skarbowych. To dobra wiadomość dla bitcoina, ponieważ inwestorzy i instytucje powinny zwrócić się teraz w stronę aktywów cyfrowych jako zabezpieczenia przed inflacją i dolarem. Ponieważ Rezerwa Federalna decyduje się nie stosować polityki pieniężnej opartej na podnoszeniu stóp procentowych, dolar prawdopodobnie będzie nadal tracił na wartości. Korporacje takie jak MicroStrategy, Square i Tesla wybrały bitcoin w swoich bilansach w oczekiwaniu na rosnącą inflację. Jest teraz wielce prawdopodobne, że więcej korporacji będzie chciało się przyłączyć do pociągu o nazwie „bitcoin”.

Reset funding rates, czyli gdzie jest dno?

Funding rate na rynkach kontraktów terminowych typu „perpetual futures” dla bitcoin spadły w poniedziałek z 0,068% do 0,001%. Od tego czasu wzrosły nieznacznie do 0,02%.

Funding rate jest ustalany przez rynek i zmienia się w zależności od popytu na kupno/ sprzedaż, co jest unikalne dla kontraktów zawieranych na czas nieokreślony. Historycznie rzecz biorąc, funding rate miał tendencję do korelacji z nastrojami rynkowymi. Kiedy rynek jest byczy lub niedźwiedzi, funding rate bywał zazwyczaj odpowiednio dodatni lub ujemny.

Niskie, aczkolwiek dodatnie wskazanie funding rate wskazuje zwykle na to, że dno jest blisko, a bitcoin może być na dobrej drodze w kierunku poprzednich szczytów. Jeśli jednak wskaźnik będzie nadal spadał i znajdzie się na terytorium ze znakiem „minus” – w takim przypadku rynek spodziewa się, że sentyment rynkowy przybierze nastrój niedźwiedzi.

Więcej na temat funding rate i przydatności stosowania tego wskaźnika podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych, przeczytasz tutaj:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze