PlanB | Między kwietniem a wrześniem 2021 bitcoin może kosztować już 100 000 USD

5 915

W obliczu niedawnej, mocnej korekty na rynku bitcoina, PlanB zaprezentował ekstrawagancką, wyjątkowo byczą prognozę.

Bitcoin za 100 00 USD

PlanB to zwolennik zastosowania modelu stock-to-flow w kontekście bitcoina. Nie dalej jak wczoraj wyznał, że flagowa kryptowaluta może osiągnąć wycenę na poziomie 100 000 USD w dowolnym momencie między drugim a trzecim kwartałem 2021 r. Swoją zwyżkową narrację oparł na zachowaniu bitcoina po tak zwanych halvingach, okresowych wydarzeniach, w toku których aktywna podaż kryptowaluty jest zmniejszana o połowę:

„Jeśli historia jest jakąkolwiek wskazówką, a bitcoin będzie kontynuował swoją obecną trajektorię, cena BTC może wynieść 100 000 USD gdzieś między kwietniem a wrześniem”.

PlanB | 288 000 USD za 1 BTC do końca bieżącego roku?

Analiza opiera się na ograniczonym limicie podaży bitcoina wynoszącym 21 milionów cyfrowych monet. Wraz ze zwalnianiem tempa wydobycia w czasie – i jednoczesnym wzrostem popytu – prawdopodobieństwo wzrostu wartości kryptowaluty staje się większe. Służy to jako podstawa dla modelu stock-to-flow, w myśl którego kurs BTC / USD miałby, na koniec tego roku, osiągnąć poziom 288 000 USD.

Jak dotąd model okazał się dokładny, zgodnie z krzywą przedstawioną przez PlanB. Weryfikacja jego trafności zachęciła wielu traderów i analityków do cytowania go jako byczego tła dla Bitcoina.

Bańka… Bańka! Bańka?

Niektórzy komentatorzy rynku obawiają się, że kolejny, nagły wzrost cen bitcoina może w końcu okazać się bańką, która ostatecznie pęknie z wielkim hukiem.

Po odbiciu od czasu 50% krachu związanego z COVID-19 w marcu zeszłego roku, kryptowaluta pod koniec czwartego kwartału 2020 r. i na początku pierwszego kwartału 2021 r. biła jeden rekord za drugim. W pewnym momencie w styczniu, wzrost wynosił ponad 1000%. Otworzyło to drogę do snucia domniemań, że cena cyfrowego aktywa przekroczyła jego rzeczywistą wartość.

W swoich wypowiedziach dla Financial Times, założyciel Baupost Group, Seth Klarman powiedział, że inwestorzy mają „błędne wrażenie” na temat długoterminowej zwyżki bitcoina i rynków akcji. Współzałożyciel GMO, Jeremy Grantham, również ostrzegł przed „skrajnymi zwyżkami”, opisując trwający wzrost jako „epicką bańkę”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze