Bitcoin jest jak Amazon podczas bańki dot com

4 931

Miliarder Mark Cuban uważa, że sytuacja ​​Bitcoina będzie analogiczna do Amazona w kontekście bańki Dot-Com.

Mark Cuban jest prawdopodobnie jednym z najpopularniejszych miliarderów na świecie. Podobnie jak wiele celebrytów, niedawno skorzystał z okazji, aby skomentować obecny stan rynku kryptowalut. Porównał Bitcoin i Ethereum do internetowej bańki giełdowej.

Mark Cuban: Crypto jest dokładnie jak Amazon

Niedawna zmienność ceny bitcoina zaskoczyła na pewno wielu inwestorów. Stało się tak pomimo faktu, że analitycy i eksperci ostrzegali o potencjale takiej korekty już od dłuższego czasu.

W wątku na Twitterze Mark Cuban powiedział, że kryptowaluty są „dokładnie takie, jak internetowa bańka giełdowa. DOKŁADNIE.”

Inwestor pzekazał także swoje przemyślenia na temat konkretnych aktywów, takich jak Bitcoin i Ethereum. Cuban skomentował, że „BTC, ETH, kilka innych będzie analogicznych do tych, które powstały w erze dot-comów, przetrwały pęknięcie bańki i prosperowały, jak AMZN, eBay i Priceline. Wielu tego nie doświadczy”.

Pułapki i niebezpieczeństwa jak w czasie bańki

Cuban wydaje się być przekonany, że wiodące kryptowaluty przetrwają próbę czasu. Uważa również, że „wiele fortun zostanie zdobytych i utraconych, a my dowiemy się, kto ma ochotę na HODL, a kto nie”. Z uznaniem mówił również o zabezpieczaniu się przed dewaluacją dolara amerykańskiego jako ważnej konieczności dla tych, którzy chcą osiągnąć ten cel w dłuższej perspektywie.

Inwestor zaatakował również tych, którzy próbują uzasadnić obecne ceny kryptowalut. Uznał, że jest to napędzane popytem i podażą, a wszystkie „narracje o deprecjonowaniu, FIAT itp. to tylko prezentacje sprzedażowe”. Doszedł do wniosku, że „największym motorem sprzedaży jest niedobór kontra popyt”.

Cuban poruszył również temat niebezpieczeństw związanych z lewarowaniem pozycji na giełdach i podkreślił znaczenie zarządzania ryzykiem.

„Dodam jeszcze jedną rzecz: jeśli zaciągasz dług, którego nie możesz spłacić, aby zainwestować w kryptowaluty (lub akcje lub waluty), JESTEŚ GŁUPCEM i istnieje 99 procent szans, że stracisz WSZYSTKO. Największe historie takich katastrof opierają się na dźwigni.”

Jak informowaliśmy wczoraj, na rynku kryptowalutowych derywatywów doszło do likwidacji pozycji liczonych w miliardach dolarów (zarówno krótkich jak i długich) i to w okresie krótszym niż 24 godziny. To tylko podkreśla, jak przelewarowany jest obecnie rynek.

Czy Bitcoin rzeczywiście okaże się być jak Amazon podczas bańki internetowej? Zobaczymy.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze