Ponad 2,5 miliarda USD w zlikwidowanych pozycjach na kryptowaluty w jeden dzień

Według danych dostarczonych przez Bybt, na giełdach instrumentów pochodnych zlikwidowano pozycje na ponad 2,5 miliarda dolarów w bitcoinie, ethereum, XRP i innych cyfrowych monetach.

likwidacje
źródło: bybt

Nastąpiło to po tym, jak największa kryptowaluta załamała się do najniższego poziomu 33 447 USD o godzinie 04:38 na giełdzie Bitstamp.

kurs BTC/ USD od TradingView

Bitcoin spadł o 20,5 procent w stosunku do rekordowego poziomu 42 000 USD, który osiągnął 8 stycznia.

Altcoiny otrzymały jeszcze większy cios, a Ethereum spadło do 1010 USD po tym, jak nie udało mu się pokonać swojego dotychczasowego rekordu wszechczasów wynoszącego 1448 USD.

Binance ma największy wolumen likwidacji (903,31 mln USD), następnie Huobi (523,53 mln USD) i Bybit (494,55 mln USD). BitMEX uwzględnił tylko 132,11 miliona dolarów zlikwidowanych pozycji długich. Pewien trader na tej giełdzie odnotował jednorazową stratę w wysokości 10 milionów dolarów.

Niebezpieczny moment dla Bitcoina?

Vijay Ayyar z Luno powiedział niedawno Bloombergowi, że paraboliczny trend wzrostowy bitcoina nie został naruszony, jednocześnie nie wykluczając, że może to być początek znacznie bardziej stromej korekty:

„Należy ustalić, czy to początek większej korekty, ale teraz widzieliśmy, jak ta parabola pęka, więc tak właśnie może być.”

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze