Bitcoin w kryzysie płynności?

Czy bitcoin znajduje się w kryzysie płynności? Wskazuje na to liczba adresów z saldem powyżej 1000 BTC, cyfrowych monet przechowywanych na giełdach, monet utraconych i instytucji lokujących w króla kryptowalut miliardy dolarów.

Liczba bitcoinów przechowywanych na giełdach kryptowalut stopniowo spada, podczas gdy liczba wielorybów BTC stale rośnie. Biorąc również pod uwagę następstwa halvingu i instytucje kupujące ogromne ilości cyfrowego aktywa, może to doprowadzić do poważnego kryzysu płynności.

Zachowanie wielorybów a BTC na giełdach

Dane od CryptoQuant informują, że liczba bitcoinów przechowywanych na giełdach kryptowalut spada nieprzerwanie od blisko roku.

Jak pokazuje poniższy wykres, liczba BTC trzymanych w portfelach giełd osiągnęła szczyt prawie trzech milionów w trakcie i po kryzysie płynności w połowie marca 2020 r., kiedy cena aktywów spadła poniżej 4000 USD.

Gdy kryptowaluta zaczęła odzyskiwać utraconą wartość, wielu inwestorów zaczęło wycofywać swoje aktywa BTC z giełd. Doprowadziło to do tego, że ostatnio w systemach obrotu znajdowało się poniżej 2,4 mln.

bitcoin w kryzysie płynności
Cenabitcoina / bitcoiny przechowywane na giełdach. Źródło: CryptoQuant

Czy bitcoin znajduje się w kryzysie płynności?

W tym samym czasie CTO Glassnode zwrócił uwagę na korelację między ceną BTC a rosnącą liczbą adresów zawierających co najmniej 1000 bitcoinów.

Wykres Glassnode pokazuje, że wieloryby BTC stopniowo zwiększały swoje zasoby w tym samym okresie do liczby 2000 takich adresów. Cena zachowywała się podobnie, eksplodując do nowych maksimów w wymiarze ponad 40 000 USD.

wieloryby bitcoin bitcoin w kryzysie płynności
cena bitcoina i ilość adresów > 1000 BTC; źródło: Glassnode

W ubiegłym roku wiele dużych korporacji i instytucji zwróciło się w stronę bitcoina. Szarży przewodził gigant Business Intelligence, MicroStrategy, Michaela Saylora. Notowana na NASDAQ spółka dokonała kilku zakupów BTC w ciągu kilku miesięcy, na co przeznaczono łącznie ponad 1,1 miliarda dolarów.

Dalej było Square z zakupem BTC za 50 milionów dolarów. Niedługo potem gigant ubezpieczeniowy MassMutual, fundusze hedgingowe One Asset River Management i Ruffer Investment oraz gigant z Wall Street Guggenheim Partners, które również ulokowały w BTC miliardy dolarów.

Grayscale, również cieszy się ogromnym wzrostem liczby klientów instytucjonalnych, co prowadzi do rekordowych wyników.

W konsekwencji powyższych okoliczności zdaje się, że zakupy instytucjonalne osłabiły płynność podaży bitcoina. Po majowym zmniejszeniu nagrody za wydobycie bloku do 6,25 BTC, można dostrzec spełnienie pierwiastków teorii, że kryptowaluta rzeczywiście znajduje się w kryzysie płynności.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze