Peter Schiff zrzuca bombę na Grayscale | Reklama, która niszczy portfele inwestorów?

4 843

Peter Schiff skrytykował Grayscale Investments za kampanię reklamową „drop gold”. Słynny zwolennik złota założyłby się, że większość inwestorów, którzy zainwestowali w GBTC w wyniku ich reklam telewizyjnych, w rezultacie traci pieniądze.

Schiff stwierdził, że odkąd Grayscale Investments uruchomił kampanię reklamową wzywającą inwestorów do „zrzutu złota” i zamiast tego zainwestowania w bitcoin, cena metalu szlachetnego wzrosła o 60%, podczas gdy cena BTC spadła o 16%.

Barry Silbert odbija piłeczkę

Barry Silbert, dyrektor generalny Digital Currency Group, której Grayscale Investments jest spółką zależną, zasugerował Schiffowi, aby ten nauczył się liczyć. Silbert przypomniał, że w momencie rozpoczęcia emisji reklamy w TV bitcoin kosztował 5300 USD. Obecnie wyceniany jest na blisko 12000 USD.

Silbert argumentował, że porównanie wydajności złota w bitcoinie „w dosłownie dowolnym przedziale czasowym” pokazałoby, że BTC osiąga lepsze wyniki niż metal szlachetny „we wszystkich przypadkach”. Schiff odpowiedział, że wskazana przez Silberta cena BTC byłaby ceną kryptowaluty, kiedy ta zaczęła rosnąć. Zaznaczył, że bardzo niewielu inwestorów kupiło po tej cenie.

Peter Schiff przypomniał Silbertowi o wynikach funduszu Grayscale Bitcoin Trust Fund (GBTC). Dodał, że założyłby się, że większość inwestorów, którzy zainwestowali w GBTC w wyniku reklam telewizyjnych, w rezultacie traci pieniądze.

100% bitcoina kontra 60% złota

Dane z Yahoo! Finance pokazują, że chociaż złoto wzrosło o prawie 60% od początku maja 2019 r., sam bitcoin zanotował do tej pory wzrost ceny o ponad 100%. Z drugiej strony, GBTC Grayscale wzrosło o 79%. Warto zauważyć, że do lipca cena bitcoina wzrosła do 12 000 USD.:

peter schiff
źródło: Yahoo! Finance

W ciągu ostatnich dwóch kwartałów Grayscale odnotował rekordowe wpływy. Zyski wyniosły 503,7 miliona dolarów w pierwszym kwartale tego roku i 905,8 miliona dolarów w drugim kwartale.

Złoto po raz pierwszy przekroczyło próg 2000 USD. Niskie stopy procentowe i nadzieje na dalsze bodźce rządowe w celu ochrony gospodarki sprawiły, że inwestorzy postawili na złoty kruszec. Z drugiej strony Bitcoin przebił w zeszłym miesiącu granicę 10 000 USD i testował poziom 12 000 USD.

Jak w dalszej perspektywie będzie przebiegać rywalizacja na tym froncie?


Przeczytaj również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze