Bitcoin rośnie powyżej 12 000 USD | Co dalej?

7 691

Bitcoin rośnie. Zaledwie kilkadziesiąt minut temu kryptowaluta przekroczyła 12 000 USD po raz pierwszy od czasu flash crashu z 2 sierpnia. BTC wzrósł o niecałe 3% w ciągu ostatnich 24 godzin i około 2% tylko podczas poniedziałkowej sesji handlowej (jak do tej pory)…

bitcoin rośnie
Wykres BTC

Bitcoin rośnie powyżej 12 000 USD

Pojawiają się opinie, że aktualnemu rajdowi bitcoina mogą przewodzić rynki spot. Bitcoinowe rynki spot nie przynoszą dużych discountów na rynkach kontraktów terminowych, które często prowadzą do wzrostów BTC.

Potwierdzają to dodatkowo dane BitMEX, które wskazują, że podczas bieżącego wzrostu zlikwidowano pozycje short o wartości 7 milionów dolarów. To jednak niewielka kwota w porównaniu z poprzednimi likwidacjami.

Rajd BTC staje w sprzeczności z wynikami cen złota i srebra. Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni stanowi to pewną niekonsekwencję. Mniej więcej od połowy lipca BTC śledzi price action złota bardzo uważnie. Doprowadziło to niedawno do erupcji powyżej 10 000 USD.

Bitcoin rośnie powyżej 12 000 USD niedługo po tym, jak kryptowaluta zamknęła ubiegłotygodniową świecę powyżej ważnego poziomu 11 500 USD.

Jeden z traderów zauważył niedawno, że niedźwiedzie mogą doznać porażki, jeżeli BTC zdoła przekroczyć 11 500 USD. Miało to odniesienie do tego, jak ten poziom cenowy zachowywał się w kontekście oporu makro w 2019. Teraz, gdy bitcoinowi udało się go przekroczyć, może stać się dla niego poziomem wsparcia.

Co będzie dalej z bitcoinem? Już dzisiaj Analiza Techniczna Rynku Kryptowalut, w której Jurek S. postara się udzielić odpowiedzi na to pytanie…

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze