Grayscale nie kupił ani jednego bitcoina przez ostatnie 3 tygodnie?

Przez kilka ostatnich miesięcy Grayscale kupował więcej BTC niż było wydobywanych. Czy ten trend uległ teraz znaczącej zmianie?

Grayscale Bitcoin Trust Fund (GBTC) składa co tydzień sprawozdania do SEC, w których raportuje swoje ostatnie ruchy zakupowe w kontekście bitcoina. Ostatnim razem taki raport został złożony 25 czerwca, kiedy firma ujawniła zakup prawie 20 000 BTC. Według raportu za drugi kwartał, GBTC zarabiał średnio 57,8 miliona dolarów tygodniowo na inwestycjach opartych na BTC.

Rzecznik Grayscale powiedział, że niedawne wstrzymanie zakupów BTC jest tymczasowe i wynika z okresu „ciszy administracyjnej”:

„W przypadku prywatnej oferty Bitcoin Trust w Grayscale miał miejsce okres ciszy administracyjnej. Fundusz jest teraz dostępny do subskrypcji od piątku, 10 lipca o 16:00 ET”.

Tak czy inaczej, Grayscale nie ujawnił od tego czasu żadnych raportów SEC dotyczących nowych zakupów BTC.

Grayscale wskazuje na instytucjonalne zainteresowanie Bitcoinem

Warto zauważyć, że GBTC nie jest funduszem hedgingowym, który kupuje aktywa w oczekiwaniu na późniejsze zyski. Zamiast tego, fundusz kupuje bitcoin za każdym razem, gdy inwestorzy kupują jego akcje. Obecnie każdy pojedynczy udział odpowiada 0,00095891 BTC.

W drugim kwartale 84% inwestycji w Grayscale pochodziło od inwestorów instytucjonalnych, głównie funduszy hedgingowych. Wskazuje to zatem na instytucjonalne zainteresowanie danym składnikiem aktywów. Sama firma chwaliła się, że kupuje więcej BTC niż górnicy są w stanie wydobyć w danym okresie czasu.

„Po halvingu Bitcoina w maju, wpływy do Greyscale Bitcoin Trust przekroczyły liczbę nowo wydobytych bitcoinów w tym samym okresie czasu (2 kwartał 2020). Przy tak dużym napływie do Greyscale Bitcoin Trust w porównaniu z nowo wydobytymi BTC następuje znaczące zmniejszenie presji po stronie podaży, co może być pozytywnym znakiem dla wzrostu ceny BTC. ”

Dlaczego zatem inwestorzy instytucjonalni przestali kupować?

Istnieje co najmniej kilka możliwych wyjaśnień potencjalnego odwrócenia zakupowego trendu Grayscale. Jeden z nich może wynikać z pewnej sezonowości rynku inwestycyjnego, która najnormalniej w świecie wiąże się z kalendarzem. Lipiec jest dla wielu inwestorów czasem odpoczynku, wolumeny obrotu są po prostu mniejsze. Inną przesłaną tej sytuacji może być stagnacja na wykresie BTC, którą obserwujemy już od dobrych kilku miesięcy:

grayscale
wykres BTC USD od TradingView

Od początku maja bitcoin utknął w stanie swoistego „niezdecydowania”. Co będzie dalej? Pożyjemy, zobaczymy…

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze