„Gra o tron”, czyli bitcoin kontra złoto w wyścigu o koronę waluty rezerwowej

3 455

Retoryka oparta na twierdzeniu, że bitcoin będzie w stanie wywrzeć niebagatelny wpływ na światowe finanse, nie jest bynajmniej nowością. Z roku na rok, „król kryptowalut” zdobywa coraz większą popularność. Czy bitcoin może prześcignąć złoto w walce o tron światowej waluty rezerwowej?

Wielu komentatorów twierdzi, że bitcoin będzie w stanie obalić złoto, stając się walutą rezerwową świata. Taką opinię podziela między innymi dyrektor generalny ShapeShift, Erik Voorhees. Uważa on, że podczas gdy BTC pokona złoto, banknoty zostaną zastąpione stablecoinami. To, w opinii Vorheesa, może zapoczątkować zupełnie nową erę w sektorze finansowym.Waluty FIAT odejdą wraz z następnym pokoleniem?

Nie wszyscy podzielają ten pogląd. W odpowiedzi na tweet Vorheesa, wielu jego obserwatorów odpowiedziało, że takiej sytuacji nie doświadczymy jeszcze w kolejnym pokoleniu. Szef Shapeshift odpowiedział, że przez wzgląd na dynamikę rynku obligacji, walucie fiducjarnej będzie trudno dotrwać do następnego pokolenia.

Złoto na boczny tor… | Czas, aby bitcoin i stablecoiny przejęły kontrolę?

Według komentarza innego obserwatora, klasa średnia z większym prawdopodobieństwem będzie wspierać stablecoiny. Jak powód podano znaną już wszystkim dynamikę zmienności ceny bitcoina.

Gdzie szukać clue? Prawdopodobne jest, że cena BTC byłaby bardziej stabilna, gdyby osiągnęła etap kwalifikujący jako de facto jako walutę rezerwową. W takim przypadku wszyscy, w tym klasa średnia, byliby skłonni wspierać bitcoin.

Bitcoin i bezpłatna bankowość

Przez długi czas świat tęsknił za prawdziwym systemem wolnej bankowości. Systemem, w którym gracze rynkowi są odpowiedzialni i mają w pełni zabezpieczone rezerwy bez konieczności polegania na bankach centralnych.

Sukces Bitcoina jako dominującej kryptowaluty i wysoko cenionego zasobu pod względem prywatności i bezpieczeństwa znacznie zwiększył jego zdolność do tworzenia środowiska rynkowego potrzebnego do wprowadzenia systemu wolnej bankowości.

Pytanie, czy ostatecznie rzeczywiście może dojść do tego, że bitcoin wyprze złoto w wyścigu o koronę waluty rezerwowej świata?

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze