Mr. Whale: Rynek byka na bitcoinie dobiegł końca

11 374

Według popularnego analityka rynkowego fakt, że bitcoin nie był w stanie osiągnąć nowych szczytów w ciągu 80 dni, oznacza, że ​​mogliśmy wejść na ścieżkę niedźwiedzia.

Koniec hossy?

„Mr. Whale” [@CryptoWhale] oświadczył, że obecne warunki rynkowe wskazują, że zbliża się bessa. W opublikowanym wczoraj wieczorem tweecie analityk stwierdził, że niezdolność bitcoina do osiągnięcia nowych szczytów ceny w ciągu ponad 80 dni jest „potwierdzeniem, że hossa się skończyła”.

„Nigdy, podczas żadnej hossy w całej historii Bitcoina nie było tak długotrwałej korekty, po której rynek był w stanie osiągnąć nowe maksima w tym samym roku”.

Hola, hola!

Jeden z komentatorów odpowiedział na to, że podczas hossy w 2013 r. istniało 7-miesięczne okno, w którym BTC odnotował gwałtowny spadek o około 70-80% w stosunku do poprzedniego maksimum. Miało to miejsce przed ostatecznym osiągnięciem 1000 $ w szczycie tego cyklu.

Inni zauważyli, że ten cykl różni się od poprzednich ze względu na wiele dodatkowych, nieobecnych wcześniej czynników, które obecnie pozostają aktywne w bitcoinowej grze.

Bitcoin konsoliduje się już od ponad sześciu tygodni, co oznacza, że już niebawem może nastąpić duży, zdecydowany ruch ceny. Jeśli jednak oddalimy nieco wykres, który Mr. Whale wskazuje w swoim tweecie może się okazać, że jego przypuszczenia nie są bezpodstawne.

btc binance
BTC/ USD (1D, Binance); źródło: link

Dwa słowa o migracji górników

W ciągu ostatnich kilku cykli miały miejsce ataki na kryptowaluty i FUD napędzany przez banki, ale nigdy nie było całkowitego zakazu wydobycia w kraju, który mógł poszczycić się lokacją ponad 65% mocy obliczeniowej.

Wielu obserwatorów branży postrzega to jako ogólnie pozytywną rzecz, ponieważ odcina hash rate od autorytarnego reżimu w Chinach. Działalność wydobywcza może migrować do jurysdykcji bardziej przyjaznych dla kryptowalut i wykorzystywać energię odnawialną, co jest kolejnym pozytywnym aspektem rozwoju branży.

W swoim cotygodniowym raporcie Glassnode ujawnia, że sieć Bitcoin dostosowuje się do spadku hash rate, podczas gdy górnicy w Chinach wyłączają swoje koparki:

„Gdy zmienność wycieka z ceny Bitcoina, w sektorze wydobywczym znacznie wzrosła, ponieważ sieć Bitcoin dostosowuje się do niewiarygodnego spadku mocy, do którego doszło podczas Wielkiej Migracji.”

Hash rate Bitcoina nadal spada i według Bitinfocharts wynosi obecnie 76,7 EH/s. To spadek o 55% od czasu ATH, kiedy w połowie maja hash rate wynosił 171 EH/s.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego

Komentarze