Prognoza cenowa bitcoin i ethereum 2021-2025

Jakie są prognozy odnośnie sytuacji cenowej na rynkach bitcoina i ethereum do końca bieżącego roku? Finder zapytał o to 35 ekspertów rynku. Co wyznała szklana kula?

Po mocnym 2020, kryptowaluty miały w 2021 roku nadal rosnąć. Pomimo ostatnich spadków, ceny bitcoina i ethereum osiągały najwyższe poziomy w historii. Jaki los czeka ceny największych kryptowalut do końca bieżącego roku?

Prognoza ceny bitcoin 2021-2025

Aby udzielić odpowiedzi na wyżej postawione pytanie, Finder przeprowadził ankietę wśród 35 ekspertów finansowych. Ich wirtualny konsensus przedstawił się następująco: wygląda na to, że ogólnie rzecz biorąc będzie to kolejny solidny rok, zwłaszcza dla bitcoina. Zgodnie z treścią najnowszej edycji raportu uczestnicy panelu uznali, że bitcoin zakończy rok ze średnią ceną 94 967 USD.

paneliści badania findera
paneliści badania Finder; źródło: Finder

Liczba ta jest daleka od średniej 51 951 USD, którą panel prognozował dla BTC w grudniu 2020 roku.

Uczestnicy badania twierdzą jednak, że bitcoin może z powodzeniem zakończyć rok 2021 na poziomie 100 000 USD. Średnia badanych ekspertów zebranych przez Findera uznaje, że, w pewnym momencie 2021 r., ​​waluta cyfrowa osiągnie szczyt w wysokości 107 484 USD.

Samantha Yap, założycielka i dyrektor generalna YAP Global przewiduje, że bitcoin zakończy rok na poziomie około 100 000 USD. Podstawowym koniem pociągowym ceny króla kryptowalut będzie w jej odczuciu adopcja instytucjonalna:

„Tempo instytucjonalnego przyjęcia bitcoina i innych kryptowalut, które widzieliśmy w I kwartale 2021 r., wskazuje, że nie jest niczym niezwykłym, gdyby cena BTC osiągnęła 100 000 USD” – powiedziała Yap. „Jest to bardzo możliwe, biorąc pod uwagę tempo wzrostu branży kryptowalut w ciągu ostatnich kilku miesięcy”.

Co ciekawe, tylko garstka panelistów uważa, że ​​cena bitcoina na koniec roku będzie ostatecznie niższa niż 60 000 USD. Lee Smales, profesor nadzwyczajny finansów na Uniwersytecie Australii Zachodniej, przedstawił najniższą prognozę, z ceną na koniec roku wynoszącą zaledwie 25 000 USD. Reszta panelistów wykluczających sześciocyfrowe wartości była zgodna odnosnie tego, że ​​cena bitcoina na koniec roku zamknie się pomiędzy 40 000 do 56 000 USD.

W badaniu nie zabrakło skrajności. Po drugiej stronie płotu znalazł się dyrektor generalny Morpher Martin Fröhler – który uznał, że ​​cenabitcoina pod koniec 2021 r. osiągnie 250 000 USD:

„Bitcoin jest ostatecznym długoterminowym store of value i będzie stopniowo zastępował w tej roli złoto i obligacje” – powiedział Fröhler.

prognoza ceny bitcoina
sentyment wokół BTC w badaniu Findera; źródło: tutaj

Ogólnie rzecz biorąc, ostateczne wyniki badania sugerują, że ​​bitcoin zakończy 2025 r. ze średnią ceną 360 179 USD. Nieco ponad jedna trzecia (35,71%) respondentów twierdzi, że BTC zakończy 2025 rok z wyceną 500 000 USD lub więcej, a około 1 na 7 (14,29%) twierdzi, że cena osiągnie 1 milion USD.

Około połowa (48,48%) panelistów uważa, że ​​warto rozważyć zakup bitcoina, przy czym 2 na 5 (39,39%) twierdzi, że HODL jest dobrym pomysłem, a nieco ponad 1 na 10 (12,12%) zaleca rozważenie sprzedaży kryptowaluty.

Co z ethereum?

Prawie trzy piąte uczestników panelu Findera (59%) zaleca rozważenie zakupu ETH. Nieco ponad jedna czwarta (28%) mówi, żeby trzymać, a tylko 13% zaleca sprzedaż. Chociaż nie przewiduje się, że szczyty na koniec roku dla ETH będą tak wysokie jak w przypadku BTC, badanie estymuje, że ETH zakończy rok na poziomie 4512 USD. Prawie trzy czwarte (72%) uczestników badanie uważa natomiast, że ​​ETH do 2025 roku osiągnie pięciocyfrowy poziom wyceny..

Sarah Bergstrand, dyrektor ds. operacyjnych BitBull Capital, była w kontekście ETH najbardziej „bycza” twierdząc, że druga największa kryptowaluta osiągnie na koniec na koniec 2025 r. osiągnie wartość 100 000 USD, częściowo dzięki modernizacji sieci.

„W tym roku prawdopodobnie doczekamy się poważnych ulepszeń w sieci Ethereum i można oczekiwać, że podniosą one cenę” – argumentowała Bergstrand. „W dłuższej perspektywie tylko monety z silnymi społecznościami i sprawdzonymi przypadkami użycia zachowają prawdopodobnie wartość i pozostaną aktualne. Inne są dobre do trzymania tylko na krótką metę, w okresie byka”.

sentyment uczestników badania Finder względem ethereum
sentyment uczestników badania Finder względem ethereum; źródło: tutaj

Świt NFT

Prawie trzy czwarte (74%) panelistów twierdzi, że nowi kryptomilionerzy umieścili NFT w centrum uwagi i wykreowali medialne nagłówki dla niektórych NFT. Wywołano w ten sposób gorączkową manię tokenów niewymienialnych.

Około połowa badanych (53%) uważa również, że pojawienie się NFT, takich jak NBA Top Shot, uczyniło je bardziej dostępnymi dla szerszej publiczności, a około jedna trzecia (35%) uważa, że kluczową rolę odegrała w tym przypadku pandemia ​​Covid-19, na skutek której znacznie więcej osób angażuje się w zagadnienia sztuki cyfrowej jako wydarzeń kulturalnych w Internecie.

Podczas gdy około trzy czwarte panelistów uznało, że wypracowana przez rynek NFT pozycja utrzyma się na dłużej ​​NFT (73%) oraz że NFT ostatecznie wejdzie do mainstreamu (76%), 4 na 5 (80%) uczestników badania utrzymuje, że ​​nie jest to dobry moment, aby w tę przestrzeń wchodzili inwestorzy indywidualni.

Jednym z panelistów zalecających ostrożność w tym względzie była Veronica Mihai: „Ci, którzy chcą inwestować w NFT, muszą rozumieć sztukę, odpowiednio ją doceniać, a nie inwestować na fali rynkowego szumu i krótkoterminowych spekulacji, ponieważ w końcu doprowadzi to do powstania niepłynnego rynku”.

Założycielka The SMEChain Sorcha Mulligan tłumaczy, dlaczego niektórzy mogą postrzegać NFT jako tymczasową modę:

„[…] wielu ludzi ma nadmiar gotówki z powodu lockdownu i poszukuje NFT w duchu FOMO. Wraz z pojawieniem się większej liczby przypadków użycia poza światem sztuki, boom ustabilizuje się. Jednak ze względu na artystyczny świat oparty na kreacji, NFT pozostaną z nami na dobre”.

Pełny raport: https://www.finder.com/hk/cryptocurrency-predictions

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze