Nowy rekord ceny bitcoina | 60 000 USD po raz pierwszy…

Mamy nowy rekord ceny bitcoina. Król kryptowalut wyznaczył go w dniu dzisiejszym na poziomie 60 012,78 USD (wg CoinMarketCap).

Nowy rekord ceny bitcoina
Nowy rekord ceny bitcoina

Choć może to zabrzmieć banalnie i powtarzalnie, to „kolejny dzień, kolejne ATH”. Po ponad 5-procentowym wzroście w ciągu ostatnich kilku godzin, bitcoin, największa kryptowaluta świata, przekroczyła długo oczekiwany poziom 60 000 USD.

Zgodnie z oczekiwaniami, wielu członków społeczności przyjęło z zadowoleniem i celebrowało przekroczenie wartości 60 000 USD przez BTC, zwłaszcza w obliczu faktu, że kapitalizacja rynkowa bitcoina ponownie przekroczyła wartość 1 biliona USD.

Rok po „Czarnym Czwartku”

Zrozumiałe jest, że skala i tempo ruchu cen BTC zaskoczyło wielu obserwatorów, zwłaszcza że przez długie okresy w ciągu ostatnich 2-3 tygodni kryptowaluta poruszała się między 47 000 USD a 54 000 USD.

Co ciekawe, najnowsze ATH bitcoina pojawiło się nieco ponad rok po niesławnym wydarzeniu Czarnego Czwartku – dnia, w którym cena kryptowaluty spadła do poziomu nieco poniżej 4000 USD.

nowy rekord ceny bitcoina
źródło: Santiment

Podaż bitcoinów na giełdach nadal spada…

W tym miejscu warto zauważyć, że przekroczenie wartości 50 000 USD i 55 000 USD przez bitcoin zostało zastymulowane przez ważne wydarzenia, w tym decyzję MicroStrategy o zakupie większej liczby bitcoinów, oferując uprzywilejowane obligacje zamienne o wartości 600 mln USD.

Chociaż rozwój organiczny, taki jak ten, oczywiście pomógł BTC we wspinaniu się na wykresie coraz wyżej, wskaźniki on-chain również przyczyniły się do zwyżki bitcoina w ciągu ostatnich kilku tygodni i miesięcy.

Podaż bitcoinów na giełdach nadal spada. Pamiętacie początek grudnia ubiegłego roku? BTC wyceniano wówczas na nieco ponad 16000 USD, a kryptowaluta jeszcze nie zaczęła wówczas nawet rosnąć, w wyniku czego przekroczyła wartość ustanowioną ATH 2017 i podwoiła swoją wartość w niecały miesiąc. W związku z tym, że podaż nadal spada, można oczekiwać, że kryptowaluta wzrośnie jeszcze bardziej w najbliższym czasie.

Jeszcze kilka dni temu wskaźnik zrealizowanych zysków lub strat na bitcoinie nie osiągnął jeszcze szczytu. Może to sugerować, że wielu posiadaczy jeszcze nie upłynniło jeszcze swoich cyfrowych monet z zyskiem. Wskazuje to również, że ci HODL-erzy mają nadzieję na kolejny wzrost, przynajmniej w krótkim okresie.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze