8 wykresów, które potwierdzają teorię, że szansa na zyski z bitcoina ma miejsce tu i teraz

Miesiąc czerwiec 2021 naznaczony był na rynku bitcoina wyjątkową dozą strachu. Zaczęło się w maju 2021 r. od tweetów Elona Muska i ogłoszenia chińskiego zakazu korzystania z Bitcoina. Hash Rate Bitcoina spadł, a branża wydobywcza zaczęła być świadkiem znacznego exodusu z Chin na Zachód. Zobacz 8 wykresów, które potwierdzają teorię, że szansa na zyski z bitcoina ma miejsce tu i teraz.

Tu i teraz

Wszystko powyższe może okazać się z czasem niezwykle pozytywne dla Bitcoina w nadchodzących miesiącach i latach. W miarę jak rynek powoli trawi FUD, inwestorzy powoli zaczynają dostrzegać, że bitcoinowa rewolucja trwa nadal.

Sylvain Saurel omówił 8 wykresów, które sugerują, że rynek bitcoina właśnie wyznaczył dno. Jeśli to okaże się prawdą, ci, którzy chcą czerpać zyski z BTC w nadchodzących miesiącach, powinni podjąć stosowne działania już teraz.

Decyzja w tej kwestii należy oczywiście wyłącznie do Ciebie.

1. Akumulacja Wyckoffa

Od początku czerwca 2021 roku wszyscy mówili o możliwości, że obecna konstrukcja zasięgu dla ceny bitcoina odpowiada akumulacji Wyckoffa.

Oto diagram powiązany z tym wzorem ceny aktywa:

Schemat akumulacji nr 1: Zdarzenia i fazy Wyckoffa — źródło: StockCharts.com

Widać, że zawiera on w sobie są różne fazy i wydarzenia. Gdyby cena bitcoina podążała za tym wzorem akumulacji, do tej pory z pewnością bylibyśmy w fazie D.

Jeśli spojrzysz na ewolucję ceny bitcoina w ciągu ostatnich kilku tygodni, możesz dostrzec podobieństwa z modelem akumulacji Wyckoffa:

wyckoff
Źródło: Sylvain Saurel

Oczywiście – jeśli takie przypuszczenia miałyby znaleźć odzwierciedlenie na wykresie – cena bitcoina musiałaby potwierdzić ten pattern w ciągu najbliższych dni i tygodni.

Pierwszym krokiem do założonego celu było dzisiejsze przekroczenie poziomu 35,5 tys. Kolejnym celem jest 38 tys. Następnym krokiem jest opór 42 000 USD. Jeśli powyższe poziomy zostaną pokonane, droga do 50 000 USD powinna stanąć dla BTC otworem.

2. Puell Multiple wskazuje, że teraz jest świetną okazją do zakupu

Stworzony przez Davida Puella w marcu 2019 r., Puell Multiple bada cykle rynkowe z perspektywy przychodów z wydobycia. Wskaźnik odnosi się do strony podażowej gospodarki bitcoina — górników i ich przychodów. Górnicy są często postrzegani jako kompulsywni sprzedawcy ze względu na potrzebę pokrycia stałych kosztów sprzętu wydobywczego na rynku, na którym cena jest bardzo zmienna. Dochód, który generują, może zatem z czasem wpływać na cenę kryptowaluty.

Są okresy, w których wartość bitcoinów wydobywanych i wchodzących do ekosystemu jest zbyt duża lub zbyt mała względem historycznych standardów. Ci, którzy mają świadomość występowania tych okresów, mogą odnieść znaczne korzyści.

Wskaźnik dzieli wartość „nowych” BTC emitowanych dziennie przez roczną średnią kroczącą emisji, obydwie wartości wyrażone w dolarach amerykańskich, aby dać wgląd w to, na jakim poziomie sprzedaż byłaby najbardziej opłacalna dla górników.

Oto aktualny stan Puell Multiple:

puell multiple
Puell Multiple — źródło: lookintobitcoin.com


Widać, że Puell Multiple wchodzi do zielonej strefy, tak jak to miało miejsce na przykład w marcu 2020 roku.

3. HODL-erzy długoterminowi gromadzą coraz więcej BTC

Od początku czerwca 2021 r., gdy rynek ogarnął skrajny strach, widzieliśmy w tej sytuacji coś dość klasycznego. Długoterminowi posiadacze BTC zaczęli gromadzić więcej cyfrowych monet:

glassnode
Bitcoin: Całkowita podaż posiadana przez posiadaczy długoterminowych — źródło: Glassnode


Z drugiej strony krótkoterminowi posiadacze bitcoina ponownie zaczęli masowo sprzedawać:

Bitcoin: Całkowita podaż posiadana przez posiadaczy krótkoterminowych — źródło: Glassnode

Zawsze dzieje się to w ten sam sposób i pomaga zrozumieć, dlaczego zawsze ci sami ludzie w pełni korzystają z ruchów ceny. Ci ludzie to po prostu ci, którzy wiedzą, jak patrzeć z dalszej perspektywy i podejmować działania, gdy wszystkich innych ogarnia nadmierny strach.

4. Funding rate wychodzą z ujemnego obszaru

Funding to, najprościej mówiąc, regularne płatności między kupującymi, a sprzedającymi, które wykonywane są w zgodzie z funding rate. W momencie gdy wskaźnik funding rate jest większy od zera (dodatni), traderzy z otwartymi pozycjami long (nabywcy kontraktów) muszą płacić tym traderom, którzy otworzyli pozycje short (sprzedający kontrakty). W drugą stronę zasada działania wygląda analogicznie. Jeżeli wskaźnik funding rate jest mniejszy od zera (ujemny), to shortujący płacą longującym.

Patrząc na wszystkie funding rate giełd widzimy, że stopniowo wychodzą one ze strefy ujemnej:

BTC: funding rate wszystkich giełd — źródło: CryptoQuant


Najlepsze okazje pojawiają się wtedy, gdy nikt nie chce kupować. Tak jest w tej chwili.

5. Odchylenie S2F Bitcoina jest w najniższym punkcie

W świecie Bitcoina niezwykle popularny jest model Stock-to-Flow. Fakt, że zastosowanie modelu w odniesieniu do króla kryptowalut zostało wielokrotnie potwierdzone od czasu powstania sieci, zdecydowanie zwiększa jego wiarygodność. Niedawny spadek ceny BTC przysporzył mu jednak wiele krytyki.

Dla niektórych miałby to być dowód na to, że model utracił, bądź za chwilę utraci swoją ważność.

Niemniej jednak ten model nie mógł przewidzieć wydarzenia takiego jak wprowadzenie w życie wielu regulacji zakazujących stosowania i wydobywania BTC w Chinach, z którymi rynek borykał się na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W rzeczywistości, dopiero w nadchodzących tygodniach i miesiącach okaże się, czy cena bitcoina powróci na ścieżkę, którą wyznacza dla niej model S2F.

Ci, którzy wierzą w model, powinni uważnie obserwować ten wykres, który pokazuje odchylenie między obecną ceną bitcoina a obszarem przewidywanym przez model Stock-to-Flow:

Bitcoin: Odchylenie S2F; źródło: Glassnode

To odchylenie właśnie osiągnęło najniższy punkt. Dla Saurela jest to nowy sygnał, że bitcoin jest obecnie skrajnie niedowartościowany.

6. Bitcoin Liquid Supply Ratio wskazuje na akumulację silnych rąk

Bitcoin Liquid Supply Ratio wyraźnie pokazuje obecnie byczą dywergencję:

willy woo
Wskaźnik płynnej podaży BTC — źródło: woobull.com

Wraz ze spadkiem ceny, silne ręce agresywnie akumulują bitcoiny, przygotowując się na nadchodzące miesiące.

Jest to kolejne potwierdzenie, że większość sprzedaży bitcoinów pochodzi od nowych uczestników rynku. Inwestorzy ci są ogólnie określani jako słabe ręce. Sprzedając bitcoina ze stratą, nieświadomie pozwalają silnym rękom na skorzystanie z okazji.

W Twoim najlepszym interesie jako tradera jest bycie po stronie silnych rąk. Oznacza to konieczność rozwijania swojej wiedzy o rynku, dzięki czemu możesz lepiej zarządzać portfelem i orientować się w bieżącej sytuacji.

Podsumowanie

Bitcoin oferuje dużo bezpieczeństwa w coraz bardziej niepewnym świecie. Dlatego też do tej rewolucji dołącza coraz więcej miliarderów i znanych inwestorów.

Jednakże, patrząc na rynek krótkoterminowo, trudno o jakiekolwiek gwarancje powodzenia inwestycji. Aby czerpać zyski z bitcoina, trzeba patrzeć na niego długoterminowo, wykazując pełne zaufanie do wymiaru rewolucji, którą ze sobą niesie.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze