Willy Woo: Bitcoin walczy teraz z ostatnim bossem

Hodlerzy bitcoina ponownie gromadzą się i zbierają siły, aby podnieść cenę króla kryptowalut. Willy Woo spekuluje, że BTC walczy teraz z ostatnim bossem…

To nie jest bessa

Znany i ceniony analityk bitcoina, Willy Woo, uważa, że ​​to, z czym rynek boryka się obecnie, nie jest bessą. Z jego obserwacji wynika, że wskaźniki on-chain sygnalizują ożywienie, a długoterminowi hodlerzy nadal kupują.

Swój pogląd na obecny stan rynku Woo ujawnił 28 czerwca podczas wywiadu w ramach „What bitcoin did” Petera McCormacka. Analityk stwierdził, że przez wzgląd na oznaki akumulacji widoczne w danych on-chain nie wierzy w to, że bitcoin znajduje się w stanie klasycznej bessy:

„Rick Astley to hodler, który ciągle kupuje i nigdy nie sprzedaje dużo… I oczywiście Rick był bardzo aktywny w 2021 r., a potem nagle wszystkie monety popłynęły od Ricka do słabych rąk – traderów nastawionych na spekulację, którzy kupują i sprzedają.”

W terminologii Woo „Rick Astley” oznacza archetyp tradera nastawionego na trzymanie BTC w długim terminie. Rick Astley nieustannie kupuje BTC i właściwie nigdy go nie sprzedaje. W jednym z ostatnich wywiadów Woo ujął to jeszcze bardziej dosłownie, mówiąc: Rick „nigdy nie rezygnuje” ze swojego BTC.

Na rynku bitcoina „wciąż dzieje się bardzo dużo dobrych rzeczy”

Willy Woo dodał, że obecnie jesteśmy w fazie spekulacyjnej, a monety, które zostały sprzedane na początku tego roku, są powoli wchłaniane przez hodlerów długoterminowych.

Podczas podcastu Peter McCormack ujawnił, że nie sprzedał jeszcze żadnych aktywów cyfrowych i nadal jest pewny siebie, ponieważ na rynku – jego zdaniem – „wciąż dzieje się bardzo dużo dobrych rzeczy”.

Analizując obecny wykres ceny bitcoina Woo stwierdził, że jest to cykl niepodobny do żadnego, jaki widzieliśmy kiedykolwiek wcześniej, ponieważ struktura bazowa jest zupełnie inna:

„Cena znajduje się w tej chwili na odcinku spadkowym zakresu konsolidacji; wygląda to na pattern akumulacji ceny Wyckoffa, więc jeśli to się sprawdzi, powinniśmy obniżyć ten ostatni knot do 28 000 USD-29 000 USD, a to powinno być ostatnim testem dna. Wygląda na to, że wszystko on-chain wskazuje, że bitcoin jest w fazie odzyskiwania”.

Poniższe dane od Santiment zdają się potwierdzać to, co powiedział Woo. Analitycy zauważyli, że podaż BTC znajdujących się na giełdach stale spada i jest ponownie zatrzymywana przez hodlerów.

Ostatni boss

Komentując kwestię obecnej presji regulacyjnej, która nasiliła się w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, Woo stwierdził:

„To tak, jakby Bitcoin walczył teraz z ostatnim bossem w grze wideo… naprawdę walczy z bankierami centralnymi i dzieje się to znacznie wcześniej, niż mogliśmy kiedykolwiek sądzić”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze