Krzyż śmierci na bitcoinie. Strach się bać?

Bitcoin nie zdołał, póki co, odbudować swojej pozycji po ostatniej fali spadków. Tym samym rosną nastroje pro-spadkowe, a potwierdzają to pewne sygnały techniczne… Co zwiastuje krzyż śmierci na bitcoinie?

Rekt Capital zaobserwował na wykresie bitcoina wysoce niepokojący, niedźwiedzi sygnał. Trader stwierdził, że „za każdym razem, gdy pojawia się Krzyż Śmierci, BTC doświadcza głębszych spadków”. Czy bitcoinowa hossa zmierza ku końcowi?

Krzyż śmierci na bitcoinie. Strach się bać?

Death cross to wzór techniczny wskazujący na możliwość dużej wyprzedaży lub umocnienia trendu spadkowego. Pojawia się na wykresie, gdy krótkoterminowa średnia ruchoma aktywów przecina się poniżej jej długoterminowej średniej ruchomej. najczęstszymi średnimi ruchomymi używanymi w tym wzorze są najczęściej średnie kroczące 50-dniowe i 200-dniowe (więcej na ten temat przeczytasz w opublikowanym niedawno poradniku).

Potwierdzenie trendu niedźwiedzia

Rekt Capital” stwierdził, że w kontekście potencjalnego krzyża śmierci istnieje duże opóźnienie, a duża część wyprzedaży mogła już mieć miejsce.

Od czasu odnotowania rekordowego poziomu 65 000 USD, bitcoin stracił już 43,5% do obecnych poziomów, co nie jest niczym niezwykłym dla wielkości korekt.

Analityk dokonał porównania do hossy z 2017 r. i czasu, w którym nastąpił krzyż śmierci:

„Kiedy BTC osiągnął szczyt w 2017 roku, pojawienie się Krzyża Śmierci zajęło 107 dni. To 3,5 miesiąca. A w ciągu tych 3+ miesięcy… bitcoin spadł o 70% od szczytu 20 000 USD.”

Dodał, że po krzyżu śmierci w kwietniu 2018 r. bitcoin doświadczył dodatkowej -65% korekty. W grudniu tego samego roku cena BTC spadła do 3200 USD.

Mini-rajd w połowie 2019 roku był podobny; krzyż śmierci pojawił się na wykresie 149 dni po szczycie. Do tego czasu cena BTC spadła o 53%, ale po potwierdzeniu formacji nastąpił kolejny spadek o 55%.

Historia kołem się toczy?

Analityk próbował przewidzieć, kiedy może nastapić potwierdzenie krzyża śmierci na wykresie BTC/USD:

„Jeśli historia się powtórzy, Krzyż Śmierci na wykresie BTC może pojawić się gdzieś między późnym lipcem a początkiem września 2021 r.”

Korzystając z danych z poprzednich cykli, Rekt Capital zasugerował, że 55% spadek spowodowany krzyżem śmierci, który pojawiłby się na zbliżonych poziomach od szczytu, mógłby zwiastować spadek cen do około 18 000 USD.

Dodał, że taki spadek przywróciłby ceny do 200-tygodniowej średniej kroczącej, która tradycyjnie była głównym wsparciem i długoterminową strefą kupna.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze