JP Morgan | Bitcoin jest niewiarygodny w czasie zawirowań rynkowych

Może się wydawać, że jak zawieje wiatr, tak zaśpiewa JP Morgan i zdaje się, że nie tylko oni. Analitycy firmy twierdzą teraz, że bitcoin nie sprawdził się jako zabezpieczenie w przeciwieństwie do innych, bardziej tradycyjnych aktywów.

Dlaczego bitcoin „jest niewiarygodny” wg JP Morgan?

Analitycy z JP Morgan wysunęli argumenty przeciwko propozycji wartości Bitcoina (BTC) jako konkurenta złota. Stwierdzili, że największa kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej nie jest odpowiednim zabezpieczeniem w okresach niepewności rynkowej.

Stratedzy JP Morgan, John Normand i Federico Manicardi, opublikowali raport klasyfikujący bitcoina bardziej jako aktywa obarczone ryzykiem niż jako zabezpieczenie przed niepewnością rynkową. W ramach swojej analizy zauważyli, że BTC był „najmniej niezawodnym zabezpieczeniem” w okresach poważnych spadków rynkowych.

Klątwa Czarnego Czwartku

W połowie marca 2020 r., podczas krachu rynkowego w Czarny Czwartek, panika z powodu pandemii koronawirusa sprawiła, że ​​rynek finansowy zalała ogromna fala likwidacji. Nie ominęło to również ani bitcoina ani innych kryptowalut. Rynek stracił około 50% swojej wartości.

Bitcoin jednak szybko odbił się od dna, które wyniosło 3800 USD i już kilka dni później przekroczył 5000 USD. Ostatecznie, BTC zakończył rok 2020 prawie sześciokrotnie wyżej niż czarno-czwartkowe dno.

Analitycy JP Morgan utrzymują, że bitcoin miał niską korelację z aktywami sektora hedge w ciągu ostatnich pięciu lat. Cóż, złoto, tradycyjnie przypisywane do aktywów zabezpieczających, wzrosło we wskazanym wyżej okresie czasu o skromne 70% w ciągu ostatnich pięciu lat. Tymczasem, cena bitcoina poszła w górę o prawie 7000%.


Wall Street napędza BTC

Oprócz argumentowania przeciwko zaklasyfikowaniu bitcoina jako aktywa zabezpieczającego, stratedzy JP Morgan wyrazili opinię, że ogniwem, które aktualnie napędza BTC, jest Wall Street. W ten sposób kryptowaluta stała się, w ich opinii, aktywem o charakterze cyklicznym.

W 2020 roku spodziewano się rajdu instytucji na BTC, to prawda. Ten rajd przywiódł na rynek wielu dużych graczy. Firmy notowane na giełdzie, takie jak MicroStrategy, dodały swoich bilansów ogromne kwoty w BTC, a firmy ubezpieczeniowe i fundusze hedgingowe dołączyły do ​​tego trendu.

Bitcoin przeżywa obecnie spadek ceny, tracąc na wartości blisko 9% w ciągu ostatnich 24 godzin. Obecny spadek wypłukał również 900 milionów dolarów z nadmiernie lewarowanych pozycji długich. Całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowalut również straciła ponad 100 miliardów dolarów.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze