Bitwise | „Dla kryptowalut to nadal dość wczesny okres…”

3 581

Bitwise Asset Management opublikowało wyniki badań, które ujawniają, jak doradcy finansowi w Stanach Zjednoczonych myślą o kryptowalutach.

Wyniki ankiety zdają się potwierdzać tezę, że kryptowaluty weszły do ​​mainstreamu. Z badania wynika, że ​​liczba doradców zajmujących się kryptowalutami wzrosła o 50% w porównaniu z danymi z zeszłego roku.

Coraz większe zainteresowanie ze strony doradców finansowych w USA

Choć z pozoru może wydawać się dużym krokiem naprzód, w rzeczywistości tylko 6,3% ankietowanych doradców dokonało w zeszłym roku alokacji kryptowalut. Na 1000 respondentów tylko 94 dokonało deklaracji zaangażowania w kryptowaluty w tym roku. Dobrze podkreślił to Matt Hougan, dyrektor ds. Inwestycji w firmie Bitwise, który powiedział:

Badanie pokazuje, że dla kryptowalut to dopiero początek drogi. Dziś zajmuje się nimi mniej niż 10% doradców. Jednocześnie rośnie popularność i zainteresowanie tym tematem. Badanie sugeruje, że liczba krypto doradców może się podwoić lub zwiększyć w nadchodzącym roku”.

Ponadto badanie wykazało, że ponad 81% wszystkich doradców finansowych zgłosiło otrzymywanie zapytań od swoich klientów na temat kryptowalut w 2020 r., w porównaniu z 76% w 2019 r.

Źródło: Ankieta porównawcza Bitwise / ETF Trends 2021 dotycząca postaw doradców finansowych wobec kryptowalut.

Jeśli chodzi o doradców obecnie przydzielanych do spraw opartych o kryptowaluty, 54% z nich zrobiło to z powodu pozycji kryptowalut jako aktywów oferujących „nieskorelowane zyski”. 25% doradców zadeklarowało, że zajęło się doradztwem inwestycyjnym w zakresie kryptowalut z powodów związanych z zabezpieczeniem przed inflacją.

Może to oznaczać znaczną zmianę w nastawieniu doradców finansowych do kryptowalut. W rzeczywistości, w 2019 roku 14% ankietowanych doradców uważało, że cena bitcoina spadnie do zera. Dziś 15% spodziewa się, że BTC przekroczy 100 000 USD w ciągu pięciu lat.

Źródło: Ankieta porównawcza Bitwise / ETF Trends 2021 dotycząca postaw doradców finansowych wobec kryptowalut.

Zainteresowanie detaliczne rośnie

Bitcoin był ostatnio dość niestabilny, kiedy kryptowaluta osiągnęła maksimum 41 914 USD, za potem spadła do lokalnych minimów na poziomie wysokości 30 305 USD, a wszystko to w ciągu zaledwie kilku dni.

Badanie Bitwise sugeruje, że zainteresowanie detaliczne rośnie. Wśród trendów, które pozostały niezmienione przez lata, wymienić można potrzebę lepszych regulacji i niższą zmienność w celu wygodnego dokonywania znacznych alokacji w kryptowaluty.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze