Kapitalizacja Bitcoina odpowiada 7% kapitalizacji złota. Co to oznacza?

3 329

Wraz z niedawnym skokiem ceny bitcoina, jego kapitalizacja rynkowa odpowiada teraz prawie 7% wartości kapitalizacji złota.

W październiku 2020 r., kiedy dynamika sieci Bitcoin stale rosła, korelacja bitcoina ze złotem była wysoka. Niedługo potem sytuacja zmieniła się diametralnie, a korelacja bitcoina ze złotem jest aktualnie praktycznie zerowa.

Tak czy inaczej, wielu nadal porównuje BTC ze złotym kruszcem. Managerowie fuduszy hedgingowych przypięli kryptowalucie etykietę złota millenium. W swojej niedawno opublikowanej notatce, JP Morgan skomentował wzrost Bitcoina w kontekście potencjału w zakresie jego konkurowania ze złotem jako klasą aktywów.

Bitcoin czy złoto?

Przy obecnym wzroście cen, inną kluczową sprawą okazała się kapitalizacja. To ten wskaźnik uczyniła cyfrowe aktywo lukratywnym dla instytucji takich jak MicroStrategy i Square. Gorączka rozpaliła się do tego stopnia, że ​​instytucje zebrały fundusze na inwestowanie w BTC po średniej cenie ponad 19000 USD. Narracja w tym wzroście cen dotyczyła cyfrowego złota i istnieje wyraźna możliwość, że rosnąca kapitalizacja rynkowa zwiększy przepływ inwestycji ze złota na bitcoiny.

Zarówno bitcoin jak i złoto mają prawie tę samą grupę aktywnych inwestorów i może to być kolejny czynnik dla porównania bitcoina ze złotem. Zarządzający funduszami hedgingowymi porównują zwroty z obu aktywów skorygowane o ryzyko i jest wyraźny zwycięzca. Długoterminowy, trwały wzrost i rentowność bez negatywnego wpływu zmienności to jednak przewaga złota. Rosnąca kapitalizacja rynkowa bitcoina przyciąga więcej traderów detalicznych, zwiększa popyt ze strony instytucji i zwiększa dynamikę sieci.

Kapitalizacja Bitcoina odpowiada 7% kapitalizacji złota co to oznacza
Momentum sieci Bitcoin; źródło: woobull charts

To właśnie momentum sieci i utrzymująca się zmienność zwiększyły kapitalizację rynkową i spowodowały wzrost cen – ponieważ podaż jest ograniczona. Jako, że do wydobycia pozostało mniej niż 2,5 miliona bitcoinów, kapitalizacja rynkowakróla kryptowalut wynosząca ponad 7% w porównaniu do złota sprawia, że jest to pozytywny znak dla inwestorów detalicznych poszukujących pretekstu do wejścia na rynek i inwestorów instytucjonalnych oczekujących na realizację zysków.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze