„Kanibalizacja złota” | Korelacja między bitcoinem a złotem osiągnęła roczny szczyt

4 077

Zrealizowana korelacja między bitcoinem a złotem osiągnęła roczny szczyt. Czy to oznaka tego, w którym inwestorzy coraz bardziej postrzegają BTC jako store of value?

Powyższe potwierdza analiza danych od Skew. Przez cały okres od marca do lipca tego roku, bitcoin wykazywał bliską korelację z tradycyjnym rynkiem giełdowym. Jeżeli nie pamiętacie, w czym rzecz, zajrzyjcie do poniższego wpisu:

Na chwilę sporządzenia raportu Skew wskazuje, że zrealizowana korelacja między bitcoinem a złotem znajduje się w szczytowym momencie w skali roku:

korelacja między bitcoinem a złotem
korelacja między bitcoinem a złotem; źródło: Skew

Czy Bitcoin jest lepszym sposobem przechowywania wartości niż złoto?

Nastroje wokół złota poprawiają się. Od czasu przemówienia Jerome’a ​​Powella w Jackson Hole w stanie Wyoming, popyt na aktywa bezpiecznej przystani nadal rośnie. W rezultacie wartość złota stale rosła, przewyższając wiele tradycyjnych aktywów w całym 2020 roku.

Jednoczesny trend wzrostowy między bitcoinem a złotem wydaje się być pozytywnym sygnałem dla BTC. Korelację między tymi dwoma aktywami wspiera zauważalna poprawa sentymentu wokół kryptowaluty ze strony instytucji.

Istotnym przykładem zainteresowania BTC może być MicroStrategy, które kupiło niedawno BTC o wartości 425 milionów dolarów. Niedługo potem wolumen Bakkt, regulowanej giełdy kontraktów terminowych bitcoin w USA, obsługiwanej przez ICE, wzrósł do rekordowego poziomu.

Bliźniacy Winklevoss twierdzą, że BTC ostatecznie prześcignie złoto

Tyler Winklevoss – miliarder, inwestor bitcoina i współzałożyciel Gemini, argumentował ostatnio, że BTC może ostatecznie prześcignąć złoto.

Bitcoin jest wciąż młodym aktywem i jako takie złoto ma przewagę ze względu na zaufanie, które pokładają w nim inwestorzy. Winklevoss powiedział, że BTC ma wielką okazję przekształcić się (w dłuższej perspektywie) w aktywo o „gruntowanej pozycji”:

„To prawda, że ​​złoto ma przewagę na wiele tysięcy lat i mocne fundamenty u inwestorów. W rezultacie może to być właściwy wybór krótko- lub średnioterminowy dla osób unikających ryzyka. W końcu Bitcoin jest wciąż młody i dlatego niesie ze sobą zarówno znaczne ryzyko technologiczne, jak i polityczne w niektórych jurysdykcjach. Niemniej jednak wierzymy, że bitcoin będzie nadal kanibalizował złoto i że ta historia zmieni się całkowicie w ciągu następnej dekady”.

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz najnowszy odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze