JP Morgan | Instytucjonalna adopcja bitcoina właśnie się zaczęła

7 000

Jeden z analityków JP Morgan mówi, że bitcoin zastąpi złoto. Jego kolega z Morgan Stanley dodaje, że w grę może również wchodzić dolar. Instytucjonalna adopcja bitcoina właśnie się zaczęła.

„Adopcja bitcoina wśród inwestorów instytucjonalnych dopiero się rozpoczęła, podczas gdy w przypadku złota jego przyjęcie przez inwestorów instytucjonalnych jest bardzo zaawansowane” – stwierdził przedstawiciel JPMorgan Chase & Co.

Wzrost bitcoina odbywa się kosztem złota?

Obliczono, że tylko 0,18% aktywów JP Morgan znajduje się w bitcoinach, a w złocie – 3,3%. JPM sugeruje, że część tego złota może trafić do bitcoina. Stratedzy dodają, że wzrost bitcoina odbywa się kosztem złota.

Główny globalny strateg w Morgan Stanley, Ruchir Sharma, twierdzi jednak, że wzrost bitcoina jest bardziej związany z dolarem:

„Wydruk pieniędzy prawdopodobnie będzie kontynuowany nawet po przejściu pandemii” – mówi Sharma w artykule dla FT. „Zaufany czy nie, bitcoin zyska na zwiększeniu nieufności wobec tradycyjnych alternatyw”.

„Nie zakładaj, że Twoje tradycyjne waluty są jedynymi zasobami wartości lub środkami wymiany, którym ludzie kiedykolwiek zaufają. Osoby obeznane z technologią prawdopodobnie nie przestaną szukać alternatyw, dopóki ich nie znajdą lub nie wymyślą. A interwencja w celu uregulowania boomu na waluty cyfrowe, którą niektóre rządy już rozważają, może tylko przyspieszyć ten populistyczny bunt”– mówi.

„Każdy inwestor powinien to usłyszeć”

Badania wykazały, że innym powodem wzrostu bitcoina jest po prostu to, że jest to zupełnie nowy, nieskorelowany składnik aktywów. Przyczynił się do tego również majowy halving sieci króla kryptowalut.

„W ciągu ostatnich 12 lat kapitalizacja rynkowa wzrosła dosłownie z zera do 560 miliardów dolarów. Takie rzeczy zazwyczaj nie trwają 12 lat. Są ku temu dobre powody – powody, które każdy inwestor powinien usłyszeć ”- dodaje Wells Fargo.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze