W ekosystemie bitcoinowych wielorybów zachodzą diametralne zmiany

Dominacja rynkowa bitcoinowych wielorybów osiągnęła historyczny dołek. Zasoby posiadaczy długoterminowych rosną.

Wzrost adopcji bitcoina

W ostatnich latach, a przede wszystkim od 2017 r., tempo adopcji bitcoina dynamicznie rosło, m. in. na fali zmienności ceny aktywa, która były napędzana przez ogromną liczbę inwestycji detalicznych i instytucjonalnych.

Dane Statista pokazują, że liczba użytkowników portfeli blockchain (w ogóle) wzrosła w okresie od grudnia 2013 r. do 22 listopada 2021 r. o oszałamiające 8 810,11%, a łączna liczba utworzonych unikalnych portfeli kryptowalut wynosi obecnie 79,3 mln.

portfele blockchain
źródło: link

Największy wymiar adopcji BTC, który zaobserwowano między styczniem 2020 r. a styczniem 2021 r., przypisuje się pojawieniu się handlu peer-to-peer (P2P) i wejściu BTC na rynki takie jak Afryka i Azja.

W początkowych latach istnienia sieci Bitcoin dostęp do kryptowaluty miało zaledwie kilka podmiotów. W 2013 r. ponad 50% wszystkich bitcoinów w obiegu było nadal kontrolowanych przez wieloryby.

Wydarzenia takie jak chociażby niesławny atak na bitcoinową giełdę Mt.Gox czy zamknięcie Silk Road oraz konieczność zachęcania do masowej adopcji technologii, która sprzedawała się jako najlepsza możliwa alternatywa dla obaw związanych z systemem finansowym, skłoniły rynek do budowy zdecentralizowanych platform.

Salda wielorybów mniejsze o połowę

Rozwój rynku giełd aktywów cyfrowych spowodował, że wieloryby sprzedawały coraz większe partie swoich monet. Między innymi dzięki temu, nowi gracze mieli możliwość zgarnięcia dla siebie większej liczby BTC. Taki model regulowanej przez rynek dystrybucji zaskutkował imponującym wzrostem liczby nowych adresów wielorybów.

Przypomnijmy, że wieloryby definiuje się jako adresy posiadające ponad 1000 BTC. Od 1 stycznia 2022 r. liczba bitcoinów przechowywanych przez wieloryby osiągnęła najniższy poziom w historii i wyniosła 24%.

wieloryby bitcoin

Długa droga do decentralizacji

W 2021 r. długoterminowi posiadacze bitcoinów dodali do swoich portfeli łącznie 1,846 mln BTC, podczas gdy zasoby posiadaczy krótkoterminowych skurczyły się o 1,428 mln BTC.

Ogólnie rzecz biorąc, liczba podmiotów zasobnych w 10-1000 BTC cały czas rośnie, w tle sukcesywnego spadku wymiaru sald utrzymywanych na giełdach aktywów cyfrowych, które odnotowały znaczne odpływy środków.

Willy Woo szacuje, że liczba użytkowników Bitcoina może przed 2025 r. wzrosnąć trzykrotnie. Oczekiwany 1 miliard użytkowników mógłby zbliżyć kryptowalutę do osiągnięcia pełnej decentralizacji.

Taki rozwój wydarzeń może spowodować, że na rynku pojawi się coraz więcej adresów zasobnych w ponad 1000 BTC, niemniej jednak wymiar koncentracji cyfrowych monet w obrębie pojedynczych adresów będzie nadal spadał.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze