Pompliano: W 2022 bitcoin może wejść w zaskakującą korelację

10 682

Anthony Pompliano twierdzi, że wyższe stopy procentowe mogą mieć w tym roku inny wpływ na bitcoina, niż początkowo zakładano.

Współzałożyciel Morgan Creek Digital, Anthony Pompliano, powiedział podczas wywiadu w CNBC, że BTC może wejść w tym roku w nową, potencjalną korelację z pewnym, dość zaskakującym wskaźnikiem:

„Inna kwestia, którą teraz dostrzegam – choć myślę, że nie mamy jeszcze wystarczającej ilości danych, ale w ciągu ostatnich kilku tygodni widziałem kilku analityków rozmawiających o tym – jest to, że cena bitcoina faktycznie śledzi /koreluje się z wskaźnikiem rentowności 10-letnich obligacji skarbowych [USA].”

Traderzy śledzą wyniki rentowności amerykańskich, 10-letnich obligacji skarbowych, aby ocenić nastroje inwestorów i apetyt na ryzyko. Rosnący wymiar zysku sugeruje zaufanie ze strony rynku, jako że inwestorzy wybierają aktywa obarczone ryzykiem, które generują wyższe zwroty. Z drugiej strony spadająca rentowność wskazuje na ostrożność, ponieważ inwestorzy uciekają do obligacji skarbowych, aby chronić swój kapitał.

bitcoin korelacja obligacje
źródło: link

Urzędnicy Rezerwy Federalnej zapowiedzieli niedawno, że planują ograniczyć skup aktywów i podnieść stopy procentowe w ramach trzech kolejnych partii.

Pompliano podkreślił, że ​​jeśli korelacja między rentownością 10-letnich obligacji skarbowych a bitcoinem potwierdzi się na dobre, może to okazać się w istocie zwyżkowym wskaźnikiem dla ceny króla kryptowalut:

„Więc teraz można by pomyśleć, że w związku z podniesieniem stóp większość ryzykownych aktywów się wyprzedaje, prawda? Cofając się do bańki Dot Com z 1999 r., wiele osób wskazuje na stopy procentowe jako kluczowy czynnik przebijania tej bańki. Ale jeśli bitcoin rzeczywiście będzie nadal korelował się z US10Y – tu znowu potrzebujemy więcej danych – jeśli okaże się to prawdą, wówczas podniesienie stóp procentowych może być zwyżkowe dla bitcoina.”

Pompliano zwrócił również uwagę na fakt, że ​​niektóre z jego wcześniejszych prognoz nie sprawdziło się. W 2019 roku przewidywał, że w 18 miesięcy po ostatnim halvingu, bitcoin osiągnie cenę 100 000 USD.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze