Ostatni kwartał 2021 r. jednym z najlepszych w historii bitcoina?

2 405

Wydaje się, że ostatni kwartał bieżącego roku może okazać się jednym z najlepszych dla kryptowalut a już z pewnością dla bitcoina. Analitycy uważają, że od tego, jak BTC zamknie 2021 r., zależy jego sentyment w (przynajmniej) pierwszych miesiącach nowego roku.

Bitcoin w IV kwartale 2021 roku

Od rozpoczęcia IV kwartału minęło prawie półtora miesiąca. Widok stanu price action i wskazań on-chain, krajobraz zdaje się utrzymywać nastawienie na wzrosty. Warto przypomnieć, że od 1 października cena bitcoina wzrosła o 23 700 USD, co doprowadziło do nowego – bynajmniej nie jednego – rekordu ceny.

Cały rynek utrzymuje się w stanie zysku. Co więcej, dopóki SOPR pozostaje znacznie powyżej 1,02, nie ma powodu spodziewać się spadków.

sopr bitcoin
SOPR Bitcoin; źródło: link

Decydującym czynnikiem jest również rentowność inwestorów, jako że będzie dyktować zachowanie w zakresie tempa upłynniania aktywów na rynku. Obecnie wskaźnik zysków/strat dla posiadaczy krótkoterminowych (STH) wydaje się sprzyjać zyskom. Co więcej, podobnie jak SOPR, o ile wynosi powyżej 1, STH nie mają się (co do zasady) o co martwić.

Współczynnik zysków/ strat STH bitcoina
Współczynnik zysków/ strat STH bitcoina; źródło: link

Po drugie, szok podażowy posiadaczy długoterminowych (LTH) cały czas się zmniejsza. Wskazuje to, że LTH chętnie rozdzielają swoje udziały wśród nowych inwestorów, czego od nich oczekiwano. Tego rodzaju zachowania LTH w zakresie wydatków są zwykle oznaką siły na rynku. Jeśli rentowność STH utrzyma się na wysokim poziomie, wzrost ceny może być kontynuowany.

Współczynnik szoku podażowego BTC wśród LTH
Współczynnik szoku podażowego BTC wśród LTH; źródło: link

Jest to również widoczne w odniesieniu do SVAB. Wskaźnik ten pokazuje, że cyfrowe monety starsze niż sześć miesięcy były wydawane najczęściej.

svab
Bitcoin SVAB; źródło: link

Co czeka bitcoina na koniec tego roku?

Patrząc z perspektywy danych historycznych, rajdy byków w czwartych kwartałach potrafiły przekroczyć oczekiwania. W 2017 roku, kiedy BTC wciąż znajdował się poniżej progu 10 000 USD, końcówka roku przyniosła wzrost o 218,5%.

W 2020 r., kiedy rekordem ceny BTC był poziom 14 000 USD, czwarty kwartał doprowadził do wzrostu o 179,6% i przekroczenia pułapu 30 000 USD.

bitcoin koniec roku 2021
źródło: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze