Czy pierwsza zielona świeca BTC w 2022 r. to dobry omen?

2 898

Wejście bitcoina w nowy rok jest bardzo wyczekiwanym wydarzeniem i często zaskakuje rynek. Tym razem jednak król kryptowalut nie wykonał żadnych większych ruchów. Co czeka nas dalej?

Gdzie jesteśmy?

Nadzieje na to, że BTC wejdzie w 2022 r. „z wielką pompą” spotkały się z rozczarowaniem. Przez większą część ostatniego miesiąca cena BTC wahała się między 46 000 a 52 000 USD i spadła o 30% w porównaniu z rekordowym poziomem 69 000 USD. Pomimo ogromnego wygaśnięcia opcji na koniec roku o wartości 6,1 miliarda dolarów, rynek zrównoważył zapędy zarówno byków jak i niedźwiedzi.

Warto zauważyć, że trend, w ramach którego bitcoin wchodził w 2022 rok nadal wyglądał (krótkoterminowo) na niedźwiedzi. Był to jednak jeden z najspokojniejszych początków roku dla bitcoina w całej jego dotychczasowej historii.

Po tym, jak cena utknęła na poziomie około 47 000 USD, nagła pompa cenowa doprowadziła ją (31 grudnia) do ponad 48 500 USD. Tak czy inaczej, pierwszego dnia 2022 roku cena spadła do 46 208 USD. Przyszłość bitcoinowego price action nadal wygląda niepewnie, aczkolwiek z pozytywnym sentymentem społecznościowym, który pozwalał mieć nadzieję na to, że – prędzej czy później – cena znowu pójdzie do góry.

bitcoin wolumen społecznościowy
źródło: Sanbase

Patrząc wstecz…

Wymiar zakupów ze strony detalistów rósł praktycznie przez cały ubiegły rok. Tymczasem, w okresie listopad-grudzień, instytucje i wieloryby wyprzedały się. Wydaje się, że w styczniu 2022 roku zbliżyły się do strefy zakupów.

źródło: Willy Woo

Co dalej?

Pod względem cen neutralny trend zwyżkowy jest zgodny zarówno z 30-dniową, jak i 7-dniową średnią kroczącą, podczas gdy 100-tygodniowa średnia krocząca wygląda na zsynchronizowaną z poziomem niedźwiedzim. Wymiar przepływu BTC (netto) przez giełdy wyniósł w 2021 r. około 5 tys. BTC, podczas gdy w zeszłym tygodniu zaobserwowano kolejny zwrot sentymentu w kierunku wpływów.

Źródło: CryptoQuant

W dniach 22-28 grudnia wolumen przepływu bitcoinów przez giełdy wzrósł znacząco. Co więcej, odnotowano ogromny napływ netto. W krótkim okresie jest to sygnał niedźwiedzi, który mógł doprowadził do 12% spadku ceny. Aktualnie wskaźnik pokazuje wartości ujemne, co może wskazywać na krótkoterminową akumulację podczas zmienności cen.

W krótkim okresie kluczowe będzie obserwowanie przepływów netto aby określić, czy trend słabnie, czy też ulega wzmocnieniu. Co więcej, określeniu przyszłej trajektorii ceny kryptowaluty służyć może również przypadający na 7 stycznia termin wygaśnięcia ponad 20 000 opcji na kontrakty BTC.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze