Czy jutrzejsze wygaśnięcie opcji na kontrakty BTC może ściągnąć cenę bitcoina w dół?

Co może wydarzyć się na rynku bitcoina na dzień przed końcem 2021 r.?

Rynek opcji rozgrzany jak nigdy

W piątek (31 grudnia) wypada termin wygaśnięcia 124,7 tys. bitcoinowych opcji. Łączny wolumen obrotu opcjami na bitcoin i ethereum wzrósł w 2021 r. o 443% – do 387 miliardów dolarów za rok (wg danych aktualnych na dzień 27 grudnia). W ubiegłym roku opcje BTC i ETH odnotowały łączny wolumen obrotu ponad 71 miliardów dolarów.

wolumen opcji bitcoin
źródło: TheBlock

Tylko w ciągu ostatniego tygodnia wartość pozycji otwartych na rynkach opcji zwiększyła się o około 2,5 miliarda dolarów, głównie za sprawą traderów na Binance. Mimo że open interest na rynkach futures wciąż jest dalekie od rekordowych maksimów, szybki wzrost zlewarowania traderów może wskazywać na koncentrację stop-lossów i poziomów likwidacji w pobliżu aktualnej ceny.

Dane z Glassnode pokazują, w jaki sposób ten wzrost dźwigni może zwiększyć prawdopodobieństwo potencjalnego (short bądź long) squeezu w krótkim terminie.

Short squeeze jest zdarzeniem, w którym cena aktywa gwałtownie podskakuje, zmuszając traderów (którzy zakładali, że jego cena spadnie), do kupowania go po wyższej cenie, aby zapobiec większym stratom. Ta szczególna próba kupna zwiększa presję na cenę aktywa i jeszcze bardziej ją podnosi. Long squeeze jest – rzezcz jasna – zdarzeniem o charakterze odwrotnym.

bitcoin futures open interest
źródło: Glassnode

Historycznie rzecz biorąc, końcówka roku charakteryzuje się zwykle ogólnym spadkiem wolumenu obrotu. Zmniejszony wolumen i rosnąca liczba pozycji otwartych na rynkach futures to kombinacja, która może zwiastować co najmniej lokalny squeeze.

zlewarowanie na giełdach
źródło: CryptoQuant

HODLerzy cały czas „trzymają się mocno”

26% podaży BTC znajduje się obecnie na terytorium „straty”. Niemniej jednak niektórzy długoterminowi posiadacze BTC nie ruszyli swoich cyfrowych monet od ponad pięciu lat. Biorąc pod uwagę ten sam okres, nietknięte pozostało ponad 23% z 21-milionowej podaży BTC.

Podaż znajdująca się w rękach inwestorów spadła w ostatnich tygodniach z 13,4 mln do zaledwie 13,3 mln, co jest niewielką zmianą w stosunku do gwałtownego spadku cen.

podaż BTC posiadacze długoterminowi
źródło: Glassnode

Analityk Rekt Capital podkreślił znaczenie faktu, że pomimo wcześniejszego odrzucenia, cena bitcoina zdołałą powrócić do 21-tygodniowej EMA. Jeśli zakres 40 000 USD-42 000 USD zostanie jednak ponownie przetestowany, może okazać się lokalnym dołkiem.

Uwzględniając jutrzejsze wygaśnięcie opcji i możliwość wyrzucenia z rynku nadmiernie zlewarowanych traderów, cena BTC może w nadchodzących dniach zaliczyć kolejne spadki.

źródło grafiki tytułowej: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze