BlackRock wszedł „po cichu” w kontrakty futures na bitcoin

Firma inwestycyjna BlackRock informowała w styczniu, że może rozpocząć inwestycje w kontrakty terminowe na bitcoin. Wygląda na to, że tak się już stało.

BlackRock rozważał inwestycję w bitcoin

Dyrektor ds. inwestycji BlackRock Rick Reider przyznał w lutym tego roku, że firma zaczyna interesować się bitcoinem:

„Zaczęliśmy się tym trochę interesować […] Mam wrażenie, że technologia ewoluowała, a regulacje ruszyły do przodu do ​​tego stopnia, że ​​wiele osób uważa, że BTC ​​powinien być częścią portfolio.”

Reider twierdził, że dywersyfikacja pod kątem aktywów, takich jak kryptowaluty, „ma jakiś sens”, ponieważ tradycyjne zabezpieczenia, takie jak stopy procentowe, już nie działają.

W najnowszym zgłoszeniu do SEC widnieje informacja, że BlackRock Global Allocation Fund wskazał, że posiada 37 kontraktów futures z Chicago Mercantile Exchange o wartości prawie 360 458 USD. Kwota ta stanowiła 0,0014% aktywów funduszu ogółem. Kontrakty wygasły 26 marca.

blackrock bitcoin
źródło: SEC

Nie tylko BlackRock interesuje się bitcoinem

BlackRock zarządza aktywami o wartości prawie 9 bilionów dolarów. Jest największą firmą zarządzającą inwestycjami na świecie, wyprzedzając Vanguard, UBS, Fidelity, JPMorgan Chase i BNY Mellon.

Zainteresowanie światowych gigantów inwestycyjnych bitcoinem nie słabnie. Fidelity złożyło w zeszłym tygodniu dokumenty dotyczące ETF Bitcoin, BNY Mellon skomentował w lutym, że uruchomi bitcoinowe usługi powiernicze usługi przechowywania Bitcoin, a JPMorgan Chase tworzy koszyk kryptowalut, aby inwestorzy mogli kupować udziały w firmach, które inwestują w BTC.

Futures to nie bezpośredni zakup BTC

Jeszcze w 2018 roku dyrektor generalny BlackRock – Larry Fink uważał, że klienci firmy nie są zainteresowani ekspozycją na kryptowaluty. „W tej chwili mogę powiedzieć, że nie otrzymałem jak dotąd ani jednej odpowiedzi od klienta, który zadeklarowałby, że „musi w to wejść” wyznał wówczas Fink Bloombergowi.

Pozycja w kontraktach futures nie jest tym samym co zakup bitcoina. Kontrakt jest po prostu zakładem o cenę kryptowaluty bez konieczności faktycznego zakupu. W rzeczywistości kontrakty futures na CME są rozliczane w gotówce, a nie monetami cyfrowymi. Jako że BlackRock ogłosił również w grudniu, że szuka wiceprezesa ds. blockchain z doświadczeniem w wycenie aktywów cyfrowych, firma być może zamierza dokonać „fizycznych” zakupów?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze