JPMorgan Chase uruchamia produkt inwestycyjny oparty o koszyk największych hodlerów BTC

Gigant usług finansowych – JPMorgan Chase – złożył dokumenty w SEC, aby uruchomić instrument dłużny powiązany z 11 firmami zajmującymi się kryptowalutami.

JPMorgan Chase zaprojektował nowy instrument dłużny, który zapewnia inwestorom bezpośrednią ekspozycję na koszyk firm skoncentrowanych na kryptowalutach, zgodnie z nowym zgłoszeniem w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Koszyk ekspozycji na kryptowaluty od JPMorgan Chase (marzec 2021 r.) jest opisywany jako „koszyk o nierównej wadze składający się z 11 akcji referencyjnych spółek notowanych na giełdzie w USA”, które prowadzą działalność bezpośrednio i pośrednio związaną z kryptowalutami.

Instrument alokuje 20% w MicroStrategy, firmę z sektora business intelligence, która ma w swoim bilansie 91 064 BTC. Zapewnia również bezpośrednią ekspozycję na Square (18%) i Riot Blockchain (15%), dwie firmy o znacznej ekspozycji na bitcoin. Nvidia Corporation i PayPal Holdings stanowią po 15% koszyka.

W koszyku znajdują się również Advanced Micro Devices, Taiwan Semiconductor Company, Intercontinental Exchange, CME Group, Overstock.com i Silvergate Capital.

W prospekcie czytamy:

„Wagi akcji referencyjnych zostały określone częściowo na podstawie ekspozycji na bitcoin, korelacji z bitcoinem oraz płynności”.

Jest popyt na nowe produkty inwestycyjne

JPMorgan twierdzi, że wypłaty będą oparte na wynikach firm z koszyka. Minimalna inwestycja to 1000 USD z datą zapadalności w maju 2022 r.

Nowy produkt stanowi jeden z wielu sposobów, w jakie inwestorzy instytucjonalni mogą uzyskać dostęp do szybko rozwijającego się rynku kryptowalut. Wall Street już napływa do walut cyfrowych, co w dużej mierze wyjaśnia silne wsparcie cenowe leżące u podstaw bitcoina. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji bitcoin wyceniany jest na poziomie 54 210 USD (wg TradingView).

Inwestorzy mają ostatnio duży apetyt na aktywa cyfrowe. Kanadyjski fundusz ETF osiągnął obrót w wysokości prawie 100 milionów dolarów podczas swojego debiutu na początku tego miesiąca. Oznacza to, że ​​po pierwszym tygodniu przekroczy 1 miliard dolarów w aktywach.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx