BNY Mellon | Najstarszy bank w USA zaoferuje usługi oparte o bitcoin

Bitcoin znalazł się w orbicie zainteresowania najstarszego banku w Stanach Zjednoczonych. Według ostatnich doniesień, Bank of New York Mellon Corp. wkrótce zacznie zagłębiać się w rynek kryptowalut.

Bank ogłosił, że będzie przechowywać i transferować bitcoiny i inne kryptowaluty w imieniu swoich klientów. Decyzja banku pojawia się zaledwie kilka dni po 1,5 miliarda dolarów inwestycji Tesli w bitcoin.

Elon Musk często wyrażał swoje poparcie dla kryptowalut. Sugerował nawet, że bitcoin jest „u progu szerokiej akceptacji przez konwencjonalnych finansistów”.

Jeśli chodzi o BNY Mellon, bank osadzi cyfrowe aktywa w duchu podobnych reguł, które stosują bardziej tradycyjne holdingi – od treasury po akcje technologiczne. W omawianym raporcie dodano, że sama platforma jest teraz na etapie prototypu. Pojawiła się także informacja, że bank jest już w trakcie konsultacji z klientami.

Według Romana Regelmana, dyrektora generalnego BNY Mellon ds. obsługi aktywów i szefa działu cyfrowego,

„Zasoby cyfrowe stają się częścią głównego nurtu”.

Regelman zauważył, że wiele funduszy hedgingowych, zarządzających aktywami i innych inwestorów instytucjonalnych zaczęło kontaktować się z BNY Mellon z apelami o to, aby bank zaoferował usługi oparte o bitcoin.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze