Bitcoin to teraz 10% kapitalizacji rynkowej złota

4 221

W miarę jak kurs bitcoina rośnie, tempa nabiera również wymiar kapitalizacji rynkowej kryptowaluty… Bitcoin to teraz 10% kapitalizacji rynkowej złota.

Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 1,07 bln USD, bitcoin stanowi obecnie 9,85% z 10,9 bln USD złota. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty rosła wraz z jej wartością już od IV kw. 2020 r.

Kapitalizacja rynkowa króla kryptowalut stanowi również około 53,08% z 2,07 bln USD kapitalizacji firmy Apple. Srebro z kolei ma kapitalizację rynkową na poziomie 1,42 bln USD, a bitcoin stanowi jej 76,09%.

kapitalizacja rynkowa bitcoina w odniesieniu do złota, srebra i akcji Apple; źródło: CompaniesMarketCap

Chociaż BTC wciąż daleko od wyniku złota, zwolennicy kryptowaluty uważają, że kiedyś – w miarę wzrostu adopcji instytucjonalnej – bitcoin stanie się jedynym store-of-value.

Bitcoin i złoto przeszły swoja próbę w czasie pandemii kronawirusa

Siła i odporność bitcoina i złota na zawirowania makroekonomiczne podczas spowolnienia gospodarczego została przetestowana podczas pandemii koronawirusa w 2020 roku.

W przypadku BTC, jego wartość zaczęła rosnąć właściwie od chwili pamiętnego, blisko 50% spadku wraz z tradycyjnymi rynkami w marcu ubiegłego roku. Złoto osiągnęło zaś w sierpniu rekord wszech czasów, notując obroty po raz pierwszy powyżej 2000 USD.

Po krachu na tradycyjnym rynku pandemia wymusiła pewne zacieśnienie relacji złota i bitcoina.

Historycznie rzecz biorąc, pomimo ogromnej zmienności, kryptowaluta ma tendencję do zachowania bliższego rynkowi akcji. Rynek spodziewa się, że coraz więcej osób będzie sukcesywnie zainteresowanych ulokowaniem swoich środków w bitcoin. W efekcie powyższego można mniemać, że cena BTC ulegnie ostatecznie względnemu ustabilizowaniu.

Warto zauważyć, że Bitcoin jest wystarczająco płynny i jednocześnie zabezpieczony gwarantowanym limitem podaży w zakresie 21 000 000 monet. W przypadku złota, jednym z największych kosztów są te ponoszone z tytułu jego przechowywania jego przechowywanie jest kosztowne.

Złoto jest generalnie przechowywane przez banki centralne. To potencjalnie oznacza, że ​​można manipulować jego ceną. Dlatego też sympatycy bitcoina uważają, że brak kontroli i manipulacji ze strony państwa przyczyni się do tego, że bitcoin ostatecznie „wyprzedzi” złoto.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze