Bitcoin jest droższy niż kilogram złota

3 401

Przy cenie 57 705 USD, jeden bitcoin przekroczył wartość kilograma złota.

Kilka dni temu, podczas debaty na Twitterze z udziałem Petera Schiffa (na temat względnych zalet Bitcoina w porównaniu ze złotem jako środkiem przechowywania wartości) dyrektor generalny Tesli, Elon Musk, napisał: „Równie dobrze możesz mieć krypto”.

Musk od dawna jest znany z tweetów poruszających rynek kryptowalut, ale w tym tygodniu jego moce pompowania na Twitterze stały się wręcz prorocze. Już od wczoraj bitcoin stał się wart tyle co kilogram złota.

Kiedy bitcoin osiagał szczyt na poziomie 57 634 USD, przekroczył cenę 57336 USD obliczoną w przybliżeniu za kilogram złota na TradingView.

bitcoin złoto
skalkulowana cena kilograma złota; źródło: TradingView

Wartość walut fiducjarnych spada, złoto i kryptowaluty rosną

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji cena złota w stosunku do bitcoina jest na najniższym poziomie w historii. W tym samym czasie, cena bitcoina jest najwyższa w historii.

Latem ubiegłego roku wartość dolara amerykańskiego gwałtownie spadła w wyniku luzowania ilościowego (QE). Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych dość szybko „dodrukowała” bezprecedensową ilość pieniędzy. Podczas gdy statystyki rządowe podały, że stopa inflacji wyniosła zaledwie 1%, koszty życia oraz ceny towarów i usług gwałtownie wzrosły na skutek pandemii.

Mniej więcej w tym czasie, zarówno złoto, jak i bitcoin również wzrosły. 1 lipca kilogram złota kosztował 57 093 dolarów. Do 4 sierpnia było to 65 477 dolarów. W tym samym okresie cena bitcoina wystrzeliła z 9145 USD do najwyższej wartości 12 034 USD (z 2 sierpnia 2020 r.). W obliczu problemów z najważniejszą walutą rezerwową na świecie, inwestorów przyciągało zarówno złoto, jak i bitcoin.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze