Sieć Ethereum spaliła już ponad 1 000 000 ETH

5 509

Liczba spalonych ETH w sieci Ethereum przekroczyła 1 milion cyfrowych monet o wartości ponad 4 miliardów dolarów. Ten kamień milowy został osiągnięty w ponad trzy miesiące po hard forku London.

ETH pali się aż miło

Dzięki EIP-1559 opłata bazowa jest spalana podczas każdej transakcji, co wpływa na zmniejszenie podaży ETH w obiegu. Od czasu wspomnianego hard forka, dzienny wskaźnik spalania ETH stale rośnie, a obecnie wynosi około 10-15 tys. ETH dziennie.

spalanie eth
źródło: link

W miesiącach, które minęły od hard forka, zauważalne zostały być również zmiany w dynamice popytu i podaży ETH. Od czasu wdrożenia protokołu spalania, podaż etheru była o około 0,8% niższa niż wcześniej.

Podobnie, w ciągu ostatnich kilku miesięcy, spadała również podaż ETH na giełdach kryptowalut. Niektórzy analitycy on-chain interpretują to jako pozytywny sygnał sugerujący, że w nadchodzących miesiącach cena ETH może odnotować kolejne wzrosty.

Czy ETH naprawdę staje się deflacyjne?

Jednym z głównych motywów wdrożenia EIP-1559 było ostateczne przekształcenie ETH w prawdziwie deflacyjne aktywo cyfrowe. Miało to doprowadzić do realizacji scenariusza, w którym popyt na ETH i jego cena będą rosły wraz z upływem czasu.

Już kilkakrotnie od początku września obserwowaliśmy sytuacje, gdy sieć spaliła więcej ETH niż zdołała włączyć do obiegu (w ciągu jednego dnia). To były pierwsze przesłanki sukcesu w zakresie wprowadzonych zmian. Warto przypomnieć, że w ubiegłym miesiącu mieliśmy do czynienia z pierwszym w historii, deflacyjnym tygodniem w Ethereum:

Mimo to współzałożyciel EthHub, Anthony Sassano, uważa, że ​​ETH stanie się prawdziwie deflacyjne dopiero wtedy, gdy główny łańcuch Ethereum połączy się z Beacon Chainem Ethereum 2.0. Oczekuje się, że wraz z tym wydarzeniem spadną również ceny gazu w sieci.

„Zapotrzebowanie na korzystanie z sieci Ethereum nigdy nie było większe i bardzo się cieszę, że większość przychodów z opłat generowanych przez sieć trafia teraz do posiadaczy ETH (w postaci spalonego ETH) zamiast do górników. EIP-1559 to niesamowity mechanizm i naprawdę pomaga zapewnić, że bezpieczeństwo, polityka monetarna i ogólny stan sieci Ethereum pozostaną w stanie zrównoważonego rozwoju.”

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze