Gra fraktali | Czy Ethereum zaraz wykipi?

11 539

Wzrost, jaki cena ETH zaliczyła w tym roku jest doprawdy imponujący. Do końca 2021 pozostało niespełna 7 tygodni. Jeśli ETH zdecyduje się podjąć rękawicę i kontynuować wzrost, jego YTD może przebić poziom 2000%. Co ciekawe, swoistym katalizatorem powyższego może okazać się trend, który znamy już dość dobrze z 2017 roku…

Gra fraktali?

źródło: Trading View

Rok 2021 był w dużej mierze uznawany za odzwierciedlenie hossy z 2017 roku. W ciągu roku aktywo ustanowiło nowe rekordowe poziomy, a między porównywanymi rajdami byków pojawiły się pewne osobliwe podobieństwa. Na początek, w obydwu przypadkach rynek wyznaczył ATH wynoszące 420 USD i 4384 USD (odpowiednio w drugim kwartale 2017 r. i drugim kwartale 2021 r). Na podobną modłę, kryptowaluta wyznaczyła nowe ATH w IV kwartale 2017 r. i IV kwartale 2021 r. (w tym samym miesiącu).

Jeśli spojrzysz na załączony wykres w skali tygodniowej, fraktal dostrzegalny jest między rokiem 2017 a 2021. Obecnie, formacja z 2021 znajduje się na granicy masywnego wybicia w wymiarze 253%. Podczas rajdu w 2017 r. fala wzrostów doprowadziła ETH do 1420 USD. Powtórzenie takiego scenariusza doprowadziłoby ethereum do 15 750 USD (w trzecim tygodniu grudnia 2021 r.).

Co różni hossę 2017 i 2021?

Wymiar niezrealizowanego zysku/straty netto ETH z lat 2017/ 2021 pozostaje niesamowicie podobny. Jednakże, w 2017 roku rynek znajdował się w tym okresie w stanie niesamowitej chciwości i euforii. W 2021 r. inwestorzy zachowują się zgoła inaczej.

nupl
źródło: Glassnode

Obecna podaż niepłynnego ethereum znacznie wzrosła. DeFi, ETH 2.0, smart kontrakty wyłączyły z obiegu wiele ETH. Wypada pamiętać, że niepłynna podaż, która nie porusza się na rynku, nie ma również wpływu na kierunek, w jakim zmierza cena. Wpływa to jednak znacząco na wartość ekostystemu w perspektywie długoterminowej.

źródło: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze