Wzrost aktywności adresów Ethereum

7 488

Aktywność adresów Ethereum jest coraz większa. W ubiegłym miesiącu odnotowano wzrost sięgający prawie 50%.

Do zwiększonej aktywności sieciowej niewątpliwie przyczyniły się ostatnie wzrosty drugiej najpopularniejszej kryptowaluty, która 10 listopada odnotowała nowe ATH (4 878 USD).

Rośnie zainteresowanie Ethereum

Zwiększoną aktywność w sieci Ethereum można powiązać z tym, że nie brakuje analityków, którzy twierdzą, że już niedługo ETH przekroczy 5 000 dolarów, a za kilka lat może nawet wyprzedzić Bitcoina. Według niektórych prognoz w najbliższym czasie ETH ma realną szansę osiągnąć nawet 10 000 dolarów.

Wpływ spalania ETH na cenę kryptowaluty

W dodatku odkąd wprowadzono aktualizację EIP-1559 (zobacz również: Crypto Critic: EIP-1559, zbawca Ethereum) regularnie dochodzi do spalania części ETH, przez co w obiegu zostaje coraz mniej kryptowaluty. To natomiast w dłuższej perspektywie najprawdopodobniej korzystnie wpłynie na jej cenę.

Cztery miliardy spalonych ETH

Chociaż wspomniana aktualizacja weszła w życie dopiero na początku sierpnia, o czym pisaliśmy w artykule Ethereum | Hard fork London stał się faktem, to do tej pory spalono łącznie już 884 297 ETH. Przy obecnym kursie (4 597 USD) daje to aż 4 065 113 309 dolarów. Tylko w ciągu ostatniej godziny doszło do spalenia ETH o wartości prawie dwóch milionów dolarów.

Nie należy również zapominać, że Ethereum odgrywa kluczową rolę w zdecentralizowanych finansach (DeFi). Na sieci uruchomiono także większość najpopularniejszych projektów NFT. Te dwa praktyczne zastosowania kryptowaluty przyczyniły się do tego, że na rynek wpłynął nowy kapitał, który zwiększył kapitalizację rynkową Ethereum.

Aktualna kapitalizacja rynkowa ETH według CoinGecko wynosi 543 298 839 472 dolarów, więc jest „tylko” 2,24 razy mniejsza niż kapitalizacja BTC.

To wszystko sprawia, że w niedalekiej przyszłości prawdopodobnie stanie się Ethereum kluczowym elementem rynku kryptowalut. Z tego powodu nie należy postrzegać go wyłącznie jako aktywa, które ma przynieść inwestorowi kilkanaście-kilkadziesiąt procent zysku.

Co sądzisz o wzroście aktywności adresów w sieci Ethereum? Czy rzeczywiście za jakiś czas może się okazać, że druga kryptowaluta wyprzedzi Bitcoina?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze