Pierwszy w historii, deflacyjny tydzień Ethereum

14 677

Po raz pierwszy od chwili wprowadzenia mechanizmu spalania opłat, sieć Ethereum osiągnęła swój pierwszy, deflacyjny tydzień w historii. Głównym powodem takiego wyniku jest zwiększone obciążenie sieci i wysokie opłaty.

Zmiana paradygmatu

Poziom emisji netto osiągnął w tym tygodniu -59 ETH, co stanowi równowartość -250 700 USD. Napiwki dla górników pozostały na poziomie 56 milionów dolarów, a spalona kwota osiągnęła w ciągu jednego tygodnia wymiar bliski 400 milionów dolarów.

Całkowita liczba spalonych monet Ethereum wynosi 712 000 ETH, które w chwili przygotowywania niniejszej publikacji warte były nieco ponad 3 miliardy dolarów. Wraz z ciągłym wzrostem wskaźnika spalania opłat w sieci, ETH może doświadczyć w najbliższej przyszłości więcej „ujemnych” tygodni lub nawet miesięcy.

Utrzymywanie się ujemnej emisji będzie stanowić potwierdzenie, że ETH stało się aktywem deflacyjnym. W okresach przyspieszonej inflacji, może przyciągnąć to uwagę coraz większej liczby inwestorów.

Nowa „bezpieczna przystań”?

Wraz z coraz większym, światowym wzrostem inflacji, kryptowaluty są coraz częściej postrzegane jako zabezpieczenie przed jej skutkami ze względu na ograniczoną podaż niektórych monet. Ethereum jest jedną z nielicznych kryptowalut, które z powodzeniem wdrożyły mechanizm „spalania opłat”, który w okresach dużego obciążenia sieci prowadzi do gwałtownego spadku podaży monety.

Cena rynkowa ethereum stale rośnie. W skali ostatniego miesiąca osiągnęła 53% wzrost. Jako, że – w celu uniknięcia strat spowodowanych inflacją – coraz więcej inwestorów decyduje się na ulokowanie swoich środków w kryptowalutach, Ethereum może stać się kolejną po BTC przystanią dla tych, którzy chcą dywersyfikować swoje portfele z udziałem aktywów o charakterze deflacyjnym.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze