Polygon kontra Solana | Która z sieci cieszy się większym zainteresowaniem?

4 604

Współzałożyciel i dyrektor operacyjny Polygon Sandeep Nailwal zwrócił uwagę, że Solana nie przyciąga bynajmniej większego zainteresowania niż Polygon.

Polygon to „protokół i struktura do budowania i łączenia sieci blockchain kompatybilnych z Ethereum”; agreguje „skalowalne rozwiązania w Ethereum wspierające wielołańcuchowy ekosystem tej sieci”.

Anthony Sassano, który dołączył do zespołu Polygon w charakterze doradcy, wyjaśniał w maju ubiegłego roku fundamenty zamieszania i pewnych nieporozumień wokół Polygon (np. niektórzy nazywają Polygon łańcuchem bocznym Ethereum, podczas gdy inni nazywają go blockchainem L2 ). Warto przypomnieć sobie (uporządkować) pewne kwestie. Poniżej znajduje się kilka najważniejszych informacji z tego wątku na Twitterze:

  • „Istnieje łańcuch Matic Plasma Chain i łańcuch Polygon PoS. Zdecydowana większość działań ma miejsce w sieci PoS.”
  • „Łańcuch PoS jest tym, co ludzie nazywają „łańcuchem bocznym” Ethereum, ponieważ ma własny zestaw walidatorów (100+ którzy stakują MATIC), co oznacza, że ​​nie używa zabezpieczeń Ethereum (inaczej PoW Ethereum).”
  • „Łańcuch PoS wykracza poza standardowy łańcuch boczny i faktycznie opiera się na Ethereum i wiąże się z nim (co niektórzy mogą nazywać „commit-chain”). Opiera się na Ethereum, ponieważ cała logika walidatora/stakowania dla łańcucha PoS działa jak smart kontrakt na Ethereum.”
  • „Oznacza to, że gdyby sieć Ethereum przeszła w tryb offline, sieć Polygon PoS również przeszłaby w tryb offline.”
  • „Ma to dwie zalety: zapewnia opartą na Ethereum ostateczność łańcucha PoS i może pomóc łańcuchowi odzyskać siły w przypadku katastrofy. Oznacza to również, że Polygon płaci Ethereum za korzystanie z jego przestrzeni blokowej (w ETH) i płaci za to w celu zabezpieczenia kontraktów i punktów kontrolnych.”

Kwestia mostów

Co więcej, Sassano skorzystał z okazji, aby powiedzieć o dwóch mostach, które istnieją między Ethereum i Polygon:

  • „Istnieją 2 mosty – most Plasma, który jest zabezpieczony przez Ethereum i most PoS, który jest zabezpieczony/obsługiwany przez zestaw walidatorów łańcucha PoS.”
  • „Oczywiście, w przypadku mostu PoS, 2/3 walidatorów może teoretycznie zmówić się i spróbować ukraść środki z mostu, ale w grę wchodzi 3,4 miliarda dolarów, więc jest to ryzykowne. Gdyby jednak doszło do takiego ataku, jedynym rozwiązaniem mogą być punkty kontrolne i koordynacja działań społeczności”.

Skomentował także kwestię multi-sig dla kontraktów Polygon:

„Transakcje z wieloma podpisami istnieją, aby umożliwić aktualizację kontraktu w przypadku błędu/exploita, co jest praktyką stosowaną w wielu istniejących projektach (zwłaszcza w ramach DeFi).”

Na koniec wątku Sassano napisał, że sieć Polygon jest „zaangażowana w tworzenie i wdrażanie rozwiązań L2, takich jak rollupy.

Pięć kluczowych osiągnięć zespołu i społeczności Polgon w 2021 roku

W artykule opublikowanym 3 stycznia zespół Polygon przeanalizował każdy miesiąc 2021 r. aby unaocznić, na jakiej podstawie pozwalają sobie określać ubiegły rok mianem „absolutnie przełomowego”. Oto tylko pięć z tych osiągnięć:

Najpierw, w 2021 r., „Matic Network” zmienił nazwę na „Polygon”, a zespół ogłosił, że zdecydował się rozszerzyć „misję i zakres technologiczny” projektu.

Po drugie, w kwietniu 2021 r. otrzymaliśmy informację, że na Polygon zostały uruchomione „Curve.fi” i Aave i że Decentraland wybrał Polygon jako swoje rozwiązanie do skalowania warstwy 2.

Po trzecie, w maju 2021 r. uruchomiono SushiSwap i zaprezentowano Polygon SDK.

Po czwarte, w czerwcu 2021 roku The Sandbox wybrał Polygon jako swoje rozwiązanie skalujące. Z siecią zintegrowała się także platforma OpenSea.

Po piąte, w grudniu 2021 r. na Polygon została uruchomiona Uniswap.

Aktualny stan łańcucha PoS Polygon i planowane ulepszenia

7 stycznia zespół Polygon opublikował aktualizację na temat aktualnego stanu sieci PoS i sposobów jej ulepszania:

Następnie przeszli do kilku rekomendacji dla programistów:

Polygon kontra Solana

Dyrektor operacyjny Polygon skomentował przedwczoraj tweet Spencera Noona, który napisał, że „wielu entuzjastów web3 uważa, że ​​​​Solana jest drugą najczęściej używaną platformą smart kontraktów, aczkolwiek nie znajduje to potwierdzenia w danych”.

Jeśli dane Noona są poprawne, Polygon ma dużo więcej aktywnych użytkowników dziennie niż Solana i około 10 razy więcej aktywnych zespołów programistycznych.

Jeśli chodzi o zainteresowanie Polygon, Lark Davis wo tym, jak Polygon z powodzeniem uwodzi użytkowników Ethereum – zwłaszcza tych związanych z DeFi, NFT i grami i relatywnie niskimi opłatami transakcyjnymi.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze