Solana Labs: Nie mamy zamiaru „zabijać” Ethereum

5 255

Współzałożyciel Solana Labs uważa, że walka między Ethereum a tak zwanymi „zabójcami ETH” jest niepotrzebna.

Współzałożyciel Solana Labs, Raj Gokal, napisał na Twitterze, że prawdziwym celem osób pracujących w branży kryptowalut powinno być włączenie „każdego człowieka” do Web 3.0.

„Nie mamy zamiaru „zabijać” Ethereum”

Gokal skomentował tweet współzałożyciela firmy venture capital Placeholder, Chrisa Burniske, który napisał, że „pomimo pięknych słów, noże L1 są w pełni zużyte. […]. Wpływa to na prawie całą komunikację, więc nie traktuj tego, co widzisz i słyszysz jako prawdę”.

W odpowiedzi Gokal podkreślił, że „to nie musi być walka”, argumentując, że celem wszystkich osób pracujących w przestrzeni kryptograficznej powinno być włączenie „każdego człowieka” do sieci 3.0:

„Stępione noże” implikują, że próbujemy „zabić” Ethereum. Ethereum nie da się zabić, to niemożliwe. To jest piękna siła dobra na świecie, dająca moc milionom i tworząca bogactwo warte miliardy dolarów. To samo, oczywiście, dotyczy Bitcoina.”

SOL: Pewnie do przodu

Według CoinGecko, SOL zajmuje obecnie piąte miejsce w rankingu aktywów cyfrowych pod względem całkowitej kapitalizacji rynkowej z 68,8 miliardami dolarów i wyprzedza innego „zabójcę ETH” Cardano (ADA) (na szóstym miejscu z 65,5 miliardami dolarów). Znacznie przed nimi plasuje się ETH – na drugim miejscu – z kapitalizacją rynkową na poziomie około 552 miliardów dolarów.

W ciągu ostatniego roku kurs SOL wzrósł o 11 300%, podczas gdy ETH zyskało w tym czasie 908%.

solana coingecko
źródło: link

Katalizatory wzrostu

W poście z 12 listopada zatytułowanym „The Perpetual SOL Rise” autorstwa Dustina Teandera z Messari czytamy, że „w ciągu ostatniego kwartału Solana przyciągnęła znaczną uwagę inwestorów”.

Jeżeli chodzi o katalizatory wzrostów SOL w ostatnim czasie, Teander rzuca jak z rękawa:

„Wzrosty SOL były napędzane w różnych sektorach – ogłoszono uruchomienie funduszu gamingowego o wartości 100 milionów dolarów, Brave ogłosiła integrację na froncie Web3, 100 milionów dolarów inwestycji z Reddit dla mediów społecznościowych, 40 milionów dolarów zebranych przez Neon Labs […] FTX wprowadza integracje w zakresie NFT.”

ekosystem solana

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze