Integracja Brave z Solaną

3 936

Dzięki nawiązaniu nowej współpracy Solana stanie się natywnym blockchainem przeglądarki Brave.

Solana zyska natomiast szansę dotarcia do około 42 milionów osób, które każdego miesiąca korzystają ze wspomnianej przeglądarki.

Przeglądarka Brave zdobywa coraz więcej użytkowników

Pod koniec 2019 roku opublikowaliśmy artykuł Przeglądarka Brave | Więcej niż 10 mln aktywnych użytkowników miesięcznie. Wystarczyły więc niecałe dwa lata, aby ilość użytkowników wzrosła o ponad 300%.

Brave od początku zapowiadany był jako lepszy (przynajmniej z punktu widzenia użytkownika) następca przeglądarki Chrome. W tym celu twórcy zadbali o to, aby ich aplikacja zapewniała lepszą ochronę przed szpiegowaniem, większe bezpieczeństwo i szybsze ładowanie stron.

Na tym jednak się nie skończyło, bo firma postanowiła wypuścić własną wyszukiwarkę internetową (w wersji beta można ją testować pod adresem search.brave.com), a także zapowiedziała własny portfel kryptowalut.

Kto najbardziej zyska na współpracy Brave – Solana?

Według CEO Brave Brendana Eicha rośnie liczba użytkowników oraz twórców, którzy potrzebują specjalnych narzędzi zapewniających dostęp do zdecentralizowanej sieci, a dzięki tej integracji będzie można utorować drogę kolejnemu miliardowi osób zainteresowanych kryptowalutami.

„With more and more users and creators requiring tools for fast and affordable access to the decentralized Web, this integration will seamlessly 
pave the way for the next billion crypto users to harness applications and tokens”.

Czy integracja z Solaną wpłynie na wartość BAT?

Dzięki integracji zdecentralizowane aplikacje działające na blockchainie Solana będą dostępne bezpośrednio z przeglądarki Brave. To sprawi, że użytkownicy zyskają jeszcze łatwiejszy dostęp do taniej sieci. Programiści będą natomiast mogli w końcu zacząć wykorzystywać token Basic Attention Token (BAT), co może przełożyć się na długo wyczekiwane wzrosty.

W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BAT wzrósł o ponad 20%. W chwili pisania artykułu token kosztuje 1,21 USD. Jeżeli wszystkie prace uda się przeprowadzić zgodnie z planem, integracja zostanie zakończona w pierwszej połowie przyszłego roku.

Co sądzisz o zapowiedzianej integracji? Czy może wpłynąć na wzrost wartości Basic Attention Token?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze