Solana vs Cardano | Kto jest większą konkurencją dla Ethereum?

9 114

Cardano i Solana pozostają wiodącymi konkurentami Ethereum w drodze do miana najlepszej platformy smart kontraktów. Jakkolwiek poziom aktywności na Solanie jest satysfakcjonująco wysoki, tak Cardano nie może pochwalić się zbytnim ruchem w interesie…

Co się dzieje?

Powyższe wynika głównie z faktu, że smart kontrakty zadebiutowały w sieci Cardano niecałe dwa miesiące temu. Dość prędko natomiast okazało się, że testowanie i wdrażanie aplikacji w blockchain zajmuje deweloperom trochę czasu.

Cardano jest w tyle za swoimi konkurentami w dużej mierze z powodu tych opóźnień. Wypada jednak pamiętać, że ten blockchain zdołał przez jakiś czas utrzymać pozycję drugiej wiodącej platformy smart kontraktów. Teraz jednak wszystko się zmieniło i po koronę wicekróla sięgnęła Solana:

cardano solana
źródło: link

Solana wyprzedza Cardano na Crypto Top 10 aktywów cyfrowych o największej kapitalizacji

Przez wiele miesięcy Cardano utrzymywało swoją pozycję na trzecim miejscu w Top 10 najlepszych projektów blockchain pod względem kapitalizacji rynkowej, zanim w zeszłym miesiącu zostało wypchnięte przez BNB. Było to spowodowane głównie wzrostem cen aktywów cyfrowych w sierpniu, kiedy cena ADA po raz pierwszy przekroczyła 3 USD. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty wzrosła wówczas do ponad 75 miliardów dolarów, co z miejsca uczyniło ją jedną z najcenniejszych kryptowalut na rynku.

Ostatnie trendy nie były jednak korzystne dla Cardano. Moneta nie odnotowała żadnego znaczącego ruchu po tym, jak spadła z powrotem do dolnych rejestrów 2 USD. Podczas gdy szerszy rynek zwyżkował, ADA pozostawała przez większość czasu w stagnacji, co dało Solanie doskonałą okazję do poprawy swojej pozycji.

wykres ceny solana
SOL/USD; źródło: link

Jak widać na powyższym wykresie, SOL notuje wzrosty już od wielu miesięcy z rzędu. Na tak wysoką wycenę musiało rzecz jasna wpłynąć pojawienie się na Solanie rynków DeFi. Kilka godzin temu cena Solany osiągnęła nowy rekord wszech czasów (249,64 USD), podnosząc jej kapitalizację rynkową do 73,4 miliardów dolarów.

Dzięki temu Solana zajęła 4 miejsce w kryptowalutowej pierwszej dziesiątce, podczas gdy Cardano spadło na 6 miejsce i uplasowało się zaraz za Tetherem. Biorąc pod uwagę, że SOL ma znacznie niższą podaż w obiegu niż ADA, znacznie przewyższa tę ostatnią pod względem wartości.

DeFi w Solana

Jeśli chodzi o zdecentralizowane finanse, Solana wyprzedza Cardano o lata świetlne. Podczas gdy deweloperzy wciąż dopiero starają się uruchamiać zdecentralizowane aplikacje i DEX-y w ekosystemie Cardano, sektor DeFi na Solanie od miesięcy jest w pełnym rozkwicie.

Obecnie Solana ma ponad 14 miliardów dolarów w TVL (całkowitej zablokowanej wartości w sieci), z ponad 37 miliardami transakcji. Jako, że DeFi na Cardano praktycznie jeszcze nie funkcjonuje, TVL w tej sieci pozostaje na poziomie zerowym.

Oczekiwania wobec Cardano w przyszłości pozostają wysokie. Tak czy inaczej, na ten moment to Solana okazuje się lepszym wyborem dla DeFi i właśnie to czyni jej blockchain największym konkurentem Ethereum.

źródło grafiki tytułowej: stex

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze