Uniswap na Polygon | Cena MATIC osiąga ATH

4 753

Jedna z najbardziej popularnych zdecentralizowanych giełd wylądowała na Polygon.

Współzałożyciel firmy Polygon, Mihailo Bjelic, przedstawił w listopadzie propozycję wdrożenia Uniswap v3 na Polygon. Głosowanie w tej sprawie zostało przeprowadzone w ubiegłym tygodniu. W ogłoszeniu z 22 grudnia Uniswap Labs poinformowało, że DEX został uruchomiony w sieci Polygon.

Pomysł spotkał się z wyjątkowo dużym poparciem ze strony governance Uniswap, z ponad 72 000 000 tokenów UNI zadeklarowanych w głosowaniu za wdrożeniem. Według danych aktualnych na dzień zakończenia głosowania (18 listopada), sprzeciw przeciwko wprowadzeniu Uniswap na Polygon znalazł odzwierciedlanie w ramach zablokowania zaledwie 500 000 UNI.

Użytkownicy mogą teraz wymieniać tokeny w Uniswap, korzystając z sieci warstwy drugiej Polygon, która oferuje szybsze i tańsze transakcje.

Uniswap wciąż się rozwija

Według danych Dune Analytics, Uniswap nadal jest królem DEX-ów, z udziałem w rynku na poziomie 76,8%. W ciągu ostatnich 7 dni na Uniswap przeprocesowano transakcje o łacznej wartości 16,4 miliarda dolarów.

Pod względem miesięcznych obrotów, Uniswap przetworzył 83,8 mld dolarów (w listopadzie), znacząco wyprzedzając w tym względzie swojego najbliższego rywala ​​SushiSwap (7,9 mld dolarów). Według DeFiLlama, łączna wartość środków zablokowanych w ramach Uniswap opiewa na 8,98 mld dolarów, co stanowi 311% wzrost licząc od początku roku.

Pod względem opłat, Uniswap plasuje się na drugim miejscu – zaraz po samym Ethereum – z 4 miliardami dolarów w opłatach wygenerowanymi w ciągu ostatnich 7 dni (dane Cryptofees).

Rekord ceny MATIC

Natywny token firmy Polygon, MATIC, radzi sobie w tym roku wyjątkowo dobrze. MATIC osiągnął dziś rekord ceny (ATH) na poziomie 2,70 USD. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, MATIC kosztował 2,62 USD.

cena matic
źródło: link

W ciągu ostatniego tygodnia cena MATIC wzrosła o 23%, a w ciągu miesiąca o blisko 70%. W skali ostatnich 12 miesięcy, wzrost ceny MATCI liczony jest w wymiarze bliskim 14 000%. Token Polygon zajmuje obecnie 14-ste miejsce w kontekście kapitalizacji rynkowej z wynikiem 18,4 mld USD.

Przeczytaj również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze