Warstwa druga Ethereum przetwarza więcej transakcji niż Bitcoin

Zdaniem pewnego analityka, warstwa druga Ethereum przetworzyła wczoraj więcej transakcji niż Bitcoin.

Ceny gasu są nadal bardzo wysokie

Protokoły skalowania warstwy drugiej dla Ethereum zyskały w ostatnich miesiącach na popularności. Ceny gasu ponownie rosną, a ekosystem L2 przetwarza coraz więcej transakcji. Przy średnim koszcie gasu wynoszącym 40 USD nie jest to zapewne niespodzianką.

ceny gasu ethereum
średni koszt gasu w sieci Ethereum; źródło: link

Według danych CoinMetrics zebranych przez analityka Evana Van Nessa, 6 września przeprocesowano w warstwie drugiej Ethereum więcej transakcji niż w sieci Bitcoin. Protokoły tej warstwy przetworzyły w tym czasie około 250 000 transakcji dziennie, podczas gdy w odniesieniu do BTC było to około 210 000.

Van Ness ujawnił, że najwięcej, bo okołookoło 143 000 transakcji na wielu platformach DeFi, takich jak giełda dYdX i platforma L2 NFT Immutable X przetworzył w tym okresie StarkWare.

Arbitrum, które zostało wprowadzone do mainnetu 1 września, odnotowało około 56 000 transakcji. Nowo uruchomiona platforma Arbitrum One już przyciąga wielkie marki DeFi, w tym Aave, Chainlink i Uniswap.

Według badacza, Optimistic Ethereum miało dziennie około 28 000 transakcji. Uniswap wdrożył swój protokół v3 na Optimism w lipcu, obsługuje również wersję L2 platformy transakcyjnej DeFi Synthetix/Kwenta.

A co z Lightning Network?

Komentatorzy zwrócili uwagę, że Van Ness dokonał porównania warstwy drugiej ETH z warstwą pierwszą BTC i nie dostarczył żadnych informacji o drugiej warstwie Bitcoina – Lightning Network. Van Ness odpowiedział, że „mam wrażenie, biorąc pod uwagę niską kwotę zablokowaną, że Lightning ma bardzo niską przyczepność, ale będę szczęśliwy, jeśli ktoś pokaże mi dane przeciwne”.

Szef ds. strategii w agregatorze technologii warstwy drugiej Ethereum Polygon, „Sanket”, podważył niektóre ze statystyk ujawniając, że dominowały mniejsze transakcje. W tweecie z 7 września stwierdził, że „45% wszystkich wszystkich transakcjach transferowało tego dnia poniżej 1,45 dolara”.

Według L2fees, najbardziej opłacalną platformą do przesyłania Ethereum pozostaje Loopring, z kosztem transferu ETH na poziomie zaledwie 0,40 USD. zkSync od Matter Labs ma dwukrotnie wyższe koszty – 0,83 USD, Arbitrum One 2,75 USD, a Optimism 5,83 USD za wysłanie ETH na odpowiednie platformy.

Według wskazań serwisu, samo Ethereum notuje prawie 11 USD za prosty transfer ETH, jednak Bitinfocharts podał wczoraj średni koszt gazu dla wszystkich rodzajów transakcji na poziomie około 40 USD.

koszty transferu eth warstwa druga
źródło: link

źródło grafiki tytułowej: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze