Przeglądana kategoria

Gospodarka światowa

Gospodarka światowa to kategoria, w której znajdziesz wiadomości i artykuły dotyczące tematów gospodarczych z całego świata. Znajdują się tutaj najważniejsze i najczęściej dyskutowane tematy gospodarcze.

Według powszechnej definicji gospodarka światowa jest ogółem działalności, które polegają na wytwarzaniu i podziale dóbr i usług zgodnie z potrzebami ludności.

Można przez nią rozumieć całokształt działalności gospodarczej, który prowadzony jest na obszarze całego świata. Co do zasady, gospodarka najczęściej regulowana jest przez państwo lub rynek.

Ponadto gospodarkę można podzielić na kilka sektorów. Zazwyczaj wyróżnia się trzy podstawowe: rolnictwo, przemysł i usługi. Każdy z tych sektorów jest niezwykle ważny i ma niebagatelny wpływ na funkcjonowanie poszczególnych gospodarek krajowych.