Przeglądana kategoria

Geopolityka

Luna zaliczyła glebę

Ziemia po łacinie to Terra. Wszystko pasuje. Stablecoin TerraUSD czyli UST jest przyczyną spadku tokenu Luna na…