USA i KE łączą siły w sprawie sztucznej inteligencji

Rząd USA oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej ogłosili w piątek porozumienie w sprawie przyspieszenia i zwiększenia wykorzystania sztucznej inteligencji w celu poprawy rolnictwa, jakości opieki zdrowotnej, reagowania kryzysowego, prognozowania pogody i sieci energetycznej.

Jeden z wysokich przedstawicieli administracji Białego Domu, mówiąc o inicjatywie na krótko przed oficjalnym ogłoszeniem, nazwał ją pierwszym daleko idącym porozumieniem w sprawie sztucznej inteligencji (AI) między USA a Europą. Urzędnik powiedział, że wcześniej porozumienia w tej sprawie ograniczały się do określonych obszarów, takich jak poprawa prywatności.

Modelowanie AI, które odnosi się do algorytmów uczenia maszynowego, które wykorzystują dane do podejmowania logicznych decyzji. Uzyskane informacje mogą zostać wykorzystane do poprawy szybkości i wydajności operacji i usług publicznych.

„Kluczem do poprawy jakości i ergonomii pracy poszczególnych sektorów polega na budowaniu wspólnych modeli, wykorzystując pozyskane dane tam, gdzie się da” – powiedział wysoki urzędnik administracji. „Dane amerykańskie pozostają w Stanach Zjednoczonych, a dane europejskie pozostają w unii Europejskiej. Jednak możemy zbudować model, który zajmuje się danymi zarówno europejskimi, jak i amerykańskimi. Ma to dobre strony, ponieważ im więcej mamy danych i im bardziej są one zróżnicowane, tym lepszy będzie model”.

Inicjatywa zapewni rządom większy dostęp do bardziej szczegółowych i bogatych w dane modeli AI co, zdaniem szefa administracji, zaowocuje między innymi skuteczniejszym reagowaniem na sytuacje kryzysowe i zarządzaniem.

Powołując się na posiadane dane dotyczące sieci elektrycznej, przedstawiciel powiedział, że Stany Zjednoczone gromadzą informacje o tym, jak energia elektryczna jest wykorzystywana, gdzie jest wytwarzana i jak zrównoważyć obciążenie sieci, aby zmiany pogodowe jej nie zniszczyły. Według przedstawiciela rządu USA, informacje z innych sektorów pomogą stworzyć podobne modele odpowiedzialne za pozostałe branże.

Wiele krajów europejskich ma podobne dane w swoich własnych sieciach. W ramach nowego partnerstwa wszystkie te dane zostałyby wykorzystane we wspólnym modelu sztucznej inteligencji, który przyniósłby lepsze wyniki dla kierowników ds. sytuacji kryzysowych, operatorów sieci i innych osób, które polegają na sztucznej inteligencji w ulepszaniu systemów.

Obecnie współpraca ogranicza się do Białego Domu i Komisji Europejskiej, organu wykonawczego Unii Europejskiej. Przedstawiciel administracji powiedział, że w nadchodzących miesiącach zostaną zaproszone również inne kraje.

Komentarze