Altcoiny | Czy „taniej” daje perspektywy na „więcej”?

2 215

W obecnej chwili jest mało prawdopodobne, że bitcoin zanotuje niebosiężne wzrosty. Tymczasem wielu inwestorów rozgląda się za możliwością ulokowania kapitału w najtańszych altcoinach z nadzieją na szybki zwrot podobnie, jak to było w 2017.

„Lejdis & Dżentelemen: Altsizyn!”

Ostatni rzut oka na czołową stawkę kryptowalut na CoinMarketCap pokazuje, że 39 z 60 „najlepszych” cyfrowych monet zostało wycenionych poniżej 3 USD. Wielu upatruje w nich inwestycyjne okazje. W 2017 roku wielu inwestorów pakowało się w tanie alty. Teraz warto zadać sobie pytanie, czy kolejny „altsizyn” na najtańsze walory ma jakiekolwiek podstawy i szanse powodzenia?

Analiza sytuacji na rynku altcoinów z lat ubiegłych zdaje się poświadczać, że altcoiny mogą zyskać na znaczeniu i wartości nawet wtedy, gdy ogólny rynek kryptowalut pozostaje stosunkowo stabilny. Okresy te są powszechnie znane jako „sezon na alty” (alt season). Mogą trwać od kilku dni do kilku miesięcy.

Gdy dominacja bitcoina spada, altcoiny rozpoczynają swój rajd?

Wielu analityków wskazuje, że początku sezonu na alty należy wypatrywać w spadku wskaźnika dominacji Bitcoina. Faktem jest, że zaledwie 3% spadek dominacji BTC pociąga za sobą „straty” w wysokości ok. 8 miliardów dolarów. Te środki „przenoszą się” wówczas do kapitalizacji rynkowej monet alternatywnych o wartości 100 miliardów dolarów.

Analizując 15-dniowe okresy w ciągu ostatniego roku, można znaleźć momenty altcoinowej euforii, które miały miejsce zarówno w towarzystwie rosnących, spadkowych, ale i bocznych trendów na rynku kryptowalut. Zobaczmy pokrótce, jak to było.

Poprzednie „sezony na alty”

Poniżej możecie zobaczyć cztery przypadki sytuacji, w których trend był dość wyraźny. Oto najwyższe spadki dominacji BTC w okresach 15-dniowych:

dominacja bitcoina
Delta zmian dominacji BTC w okresach 15-dniowych; źródło: Cointelegraph
dominacja bitcoina
Dominacja BTC

Powyższy wykres pokazuje cztery ostatnie momenty, kiedy altcoiny zyskały na popularności w stosunku do kapitalizacji rynkowej Bitcoin. Przeanalizujmy teraz powyższe okresy bardziej szczegółowo.

Spadek dominacji BTC o 4,8% od 30 stycznia do 14 lutego

Rok 2020 zaczął się dla Bitcoina bardzo pomyślnie. Kryptowaluta zyskiwała dość szybko, osiągając w styczniu wzrost w wymiarze 30%. Na początku lutego nie było wcale inaczej. Altcoiny kontynuowały wzrost, aż bitcoin osiągnął szczyt blisko poziomu 10 400 USD. Dominacja BTC osiągnęła najniższy poziom od siedmiu miesięcy. Poszło to w parze z całkiem dużym rajdem altcoinów.

26 z 38 kryptowalut wycenionych poniżej 3 USD spośród 60 monet o największej kapitalizacji udało się przewyższyć 35,2% wzrost kapitalizacji rynkowej altcoinów. To znaczący współczynnik w wymiarze 68%, który stał się czynnikiem zdecydowanie faworyzującym te cyfrowe aktywa.

kapitalizacja rynku altcoinów
Kapitalizacja rynku altcoinów

Powyższy wykres przedstawia dokładne okresy altcoinowej euforii, wizualizowane przez kapitalizację rynkową. Szczyt 109,4 miliarda dolarów z początku lutego wyróżnia się szczególnie, a to oznacza najwyższy poziom od lipca 2019 r.

Spadek dominacji BTC o 3,5% między 6 a 21 września 2019 roku

Na początku września 2019 r. kurs bitcoina utrzymywał się względnie stabilnie na poziomie 10,300 USD. Z jakiegoś powodu inwestorzy postanowili wówczas zwiększyć swoją ekspozycję w altcoiny, powodując spadek dominacji BTC o 3,5%.

Inwestorzy zasygnalizowali, że w tym momencie są bardziej zainteresowani altcoinami, powodując wzrost o 14,4% w ciągu 15 dni.

Altcoiny o wycenie < 3 USD, które radziły sobie najgorzej

Tylko 10 z 42 monetom udało się zyskać, podczas gdy połowa z nich zdołała zakończyć okres ze stratą 10% lub większą. Warto zauważyć, że w tym samym okresie Ether (ETH) wzrósł o 25%, EOS o 23%, a Dash (DASH) o 21%.

Spadek dominacji BTC o 3,4% z okresu między 7 a 22 stycznia

Zapewne doskonale pamiętacie, że „król kryptowalut” spędził praktycznie cały grudzień 2019 r. w trendzie bocznym. W końcu kurs BTC wzrósł z 7175 USD do 8 800 USD w ciągu 15 dni. Niemniej jednak bitcoin nie zdołał przełamać oporu na poziomie 9000 USD.

Kolejne tygodnie przyniosły na rynku altcoinów ciekawe ruchy. Kapitalizacja rynkowa akryptowalut alternatywnych wzrosła wówczas o 24,7%, osiągając 77,6 miliarda dolarów.

Altcoiny o wycenie < 3 USD, które w omawianym okresie radziły sobie najgorzej

Tylko 6 z 41 monet wycenionych poniżej 3 USD zyskało wtedy na szerszym rynku. To zatrważająca, 83%-procentowa porażka. 27 z tych tanich kryptowalut zakończyło okres ze stratą o 10% lub więcej.

W tym samym czasie Bitcoin SV (BSV) wzrósł o 168%, Dash wzrósł o 95%, ZCash (ZEC) zyskał 62%, a Bitcoin Cash (BCH) wzrósł o 40%.

Spadek dominacji BTC o 2,7% w okresie od 25 marca do 9 kwietnia 2020 r.

12 marca na długo zostanie zapamiętany za 50-procentowy krach cenowy BTC, do którego doszło w przeciągu zaledwie ośmiu godzin za osiem godzin.

Inwestorzy zaczęli zwracać uwagę na altcoiny, których kapitalizacja rynkowa zebrała imponujące 23,4% do 71,6 mld USD.

Altcoiny o wycenie < 3 USD, które w omawianym okresie radziły sobie najgorzej

Tylko 7 z 41 monet o wycenie < 3 USD zdołało uzyskać w zakresie kapitalizacji rynkowej. Z drugiej strony 14 z nich zakończyło ten okres notując 10-procentowe „plecy”.

Czy kupowanie najtańszych kryptowalut popłaca?

W ciągu omówionych wyżej czterech okresów wzrostu wartości altcoinów w stosunku do ceny BTC, trzy najtańsze monety osiągnęły lepsze wyniki tylko w jednym przypadku. Średnio 69% kryptowalut o wycenie poniżej 3 USD osiągnęło gorsze wyniki.

Średnio 40% „tanich” monet udało się zakończyć te 15-dniowe okresy ze stratą 10% lub więcej w stosunku do zysków kapitalizacji rynkowej altcoinów. Można zatem śmiało powiedzieć, że zakup tańszych kryptowalut nie jest najlepszą opcją dla inwestora do wyboru podczas „sezonu na alty”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze