Wirtualne działki od BAYC – podsumowanie informacji

1 663

W najbliższych tygodniach do sprzedaży mają trafić pierwsze wirtualne działki od Yuga Labs, czyli firmy odpowiedzialnej za kultową serię Bored Ape Yacht Club. Chociaż niektórzy kolekcjonerzy NFT uważają, że będzie to przełomowe wydarzenie, to jak na razie nie ma zbyt wielu oficjalnych wiadomości na ten temat.

To natomiast sprawia, że trudno znaleźć sensowne informacje na temat działek BAYC. Poniżej znajdziesz krótkie podsumowanie dotychczasowych wiadomości i przecieków.

Metaverse BAYC: Otherside

Już wcześniej informowaliśmy o ogłoszeniu Metaverse Otherside od twórców BAYC, którego premierę zaplanowano na kwiecień. Z dotychczasowych informacji wynika, że ApeCoin (APE) – token NFT Bored Ape Yacht Club będzie odgrywał w nim kluczową rolę.

Premierę metaverse Otherside prawdopodobnie poprzedzi sprzedaż wirtualnych działek. Dotychczasowe przecieki wskazują na cenę 1 ETH za działkę, przy czym podobnie jak to miało miejsce w przypadku ApeCoin, część z nich zostanie zarezerwowanych dla posiadaczy NFT z małpami.

Działki tylko dla osób, które przeszły KYC

Strona, na której będzie można zakupić działkę to somethingisbrewing.xyz (można ją znaleźć na liście linków zamieszczonych na oficjalnym koncie Bored Ape Yacht Club (@BoredApeYC)). Mintowanie działek ma być dostępne tylko dla osób, które przeszły KYC, co nie spodobało się wielu miłośnikom cyfrowych małp (zobacz również: Czy użytkownikom giełd przeszkadza KYC?). Wprowadzenie KYC ma jednak na celu wyeliminowanie sytuacji, w której jeden duży gracz kupuje od razu większość działek.

Duże zainteresowanie metaverse Otherside

Film zapowiadający cyfrowy świat Otherside w ciągu dwóch tygodni został wyświetlony ponad 2 miliony razy, co pokazuje duże zainteresowanie projektem. W dodatku materiał został zamieszczony na oficjalnym koncie Yuga Labs (@yugalabs), które nie cieszy się aż tak dużą popularnością, jak konto marki BAYC.

350 milionów dolarów ze sprzedaży wirtualnych działek

Zakładając, że firma rzeczywiście sprzeda 100 000 działek po 1 ETH, pozwoli jej to zebrać ponad 350 milionów dolarów. Kwota robi wrażenie, ale jednocześnie warto mieć na uwadze, że firma Yuga Labs jest obecnie wyceniana na ponad 4 miliardy dolarów. Eliminuje to ryzyko, że twórcy uciekną z pieniędzmi użytkowników, jak to miało miejsce w przypadku kolekcji Frosties (więcej informacji znajdziesz w artykule: Do 20 lat więzienia za oszustwa z wykorzystaniem NFT).

Co sądzisz o nadchodzącym metaverse i działkach od BAYC?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze