ApeCoin (APE) – token NFT Bored Ape Yacht Club

4 979

Od wczoraj na popularnych giełdach (Binance, FTX) można handlować ApeCoin (APE). Jest to token powiązany z ekosystemem Bored Ape Yacht Club (BAYC) / Mutant Ape Yacht Club (MAYC).

Cena, po której realnie można było kupić wczoraj APE, wynosiła około 7-8 USD, natomiast dzisiaj jeden token kosztuje już 15 USD.

Czy warto zainteresować się tokenem ApeCoin (APE)?

Według CoinGecko najniższa odnotowana cena tokena to 6,21, a najwyższa 17,17 USD. Pomimo tak dużego wzrostu nie słabnie zainteresowanie APE, na co wpływa ogromna popularność Bored Ape Yacht Club (BAYC) i Mutant Ape Yacht Club (MAYC), jednych z najbardziej rozpoznawalnych kolekcji NFT na blockchainie Ethereum. Co ciekawe twórcy tych NFT (firma Yuga Labs) nabyli ostatnio prawa do innej kultowej kolekcji (CryptoPunks). Stworzyło to pierwszy monopol na rynku NFT.

Warto mieć na uwadze, że maksymalna podaż ApeCoin została ustalona na 1 000 000 000 tokenów. Każdy właściciel NFT Bored Ape otrzymał natomiast około 10 000 APE w ramach airdropa.

Token APE ma zapewnić posiadaczom dostęp do wybranych części ekosystemu. Chodzi między innymi o specjalne produkty, wydarzenia oraz gry.

Bored Ape Yacht Club

Najniższa cena, jaką na platformie OpenSea trzeba obecnie zapłacić za jedno NFT z kolekcji BAYC, wynosi 93,4 ETH, czyli około 262 134 USD. Kwota robi ogromne wrażenie, szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę cenę mintu z kwietnia ubiegłego roku. NFT można było wówczas otrzymać za… 0,08 ETH. W ostatnich miesiącach małpami zainteresowało się wiele gwiazd, czego najlepszym przykładem jest popularny raper (więcej informacji znajdziesz w artykule: Eminem dołącza do grona posiadaczy NFT z kolekcji BAYC).

Wypuszczenie ApeCoin (APE) to duże wydarzenie, dlatego wiele giełd szybko wprowadziło go do swojej oferty. Oprócz Binance i FTX token APE dostępny jest między innymi na Coinbase, KuCoin, Huobi, Mandala, Crypto com oraz na zdecentralizowanej giełdzie Uniswap.

Co sądzisz o tokenie ApeCoin (APE)? Czy warto zainteresować się tym projektem? A może jest już za późno i zyskają na nim tylko ci, którzy zawczasu nabyli NFT BAYC?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze