Steve Wozniak: Bitcoin może kosztować 100 000 USD

5 052

Steve Wozniak, który w przeszłości wielokrotnie zachwalał Bitcoina, uważa, że najważniejsza kryptowaluta może osiągnąć 100 000 USD.

Dodatkowo wbrew wcześniejszym deklaracjom współzałożyciel Apple potwierdził, że osiągnął ogromny zwrot z inwestycji w BTC.

Najważniejsze zalety Bitcoina według Wozniaka

Za kluczowe zalety kryptowaluty wynalazca wskazuje między innymi to, że nikt nie ma kontroli nad Bitcoinem i ma on w sobie odrobinę anonimowości. Już wcześniej informowaliśmy, że Steve Wozniak pod wrażeniem „matematycznej czystości” Bitcoina. Wraz z lepszym zrozumieniem BTC doszedł nawet do wniosku, że kryptowaluta ma przewagę nad prawdziwym złotem (więcej informacji znajdziesz w artykule: Zdaniem Wozniaka bitcoin jest lepszy niż złoto).

Steve-O’s Wilde Ride

Podczas podcastu Steve-O’s Wild Ride! Steve Wozniak przyznał, że należy się liczyć z tym, że BTC może kosztować nawet 100 000 USD. Swoje podejście do najważniejszej kryptowaluty opisał w następujący sposób: moim celem życiowym jest mieć wystarczająco dużo, aby się tym bawić, eksperymentować, ale nie zarabiać na tym. Dwa razy doszło do sytuacji, w której wzrostu kursu przyniósł mi pieniądze, a ostatnio myślę, że cena Bitcoina dojdzie do 100 tysięcy dolarów.

„My life’s purpose is to have enough to play with, experiment with but not to make money on and two times it’s gone way up and made me money and just recently I think Bitcoin is gonna go to $100,000”.

Wskazał również na wysokie zainteresowanie Bitcoinem i innymi kryptowalutami.

Steve Wozniak kupił Bitcoiny

Przy okazji Wozniak oficjalnie potwierdził, że kilka lat temu kupił Bitcoiny na giełdzie Coinbase. Nie zrobił tego jednak w celach inwestycyjnych, ale po to, aby zrozumieć, jak działa BTC. Pomimo takiego podejścia inwestycja przyniosła mu ogromny zwrot.

W chwili pisania artykułu Bitcoin kosztuje 38 850 USD. Od ATH sprzed 4 miesięcy cena spadła o ponad 43%. Jeżeli kurs BTC rzeczywiście miałby wzrosnąć do 100 000 dolarów, wymagałoby to wzrostu na poziomie 158%.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze