Morgan Stanley kupił kolejną porcję GBTC | Grayscale czeka na ETF

3 401

W trzecim kwartale br. Morgan Stanley kupił akcje Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) wyceniane dziś na ponad 120 milionów dolarów. Chociaż inwestycje w GBTC nie zaoferowały takiego poziomu zwrotu co bezpośrednia ekspozycja na BTC, fundusz nie zwalnia tempa i szykuje się na ETF.

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) poinformował, że na dzień 30 września tego roku był w posiadaniu 1 520 549 akcji GBTC. Na dzień 30 czerwca fundusz posiadał natomiast 928 051 akcji GBTC.

Portfolio funduszu Morgan Stanley Institutional Fund wskazuje, że na koniec trzeciego kwartału bank posiadał 3 642 118 akcji GBTC w porównaniu z 2 130 153 na koniec poprzedniego kwartału. Jak wynika z treści zgłoszenia, w ofercie Global Opportunity Portfolio znajdowało się 1 463 714 akcji funduszu, w porównaniu z 919 805, które notowano trzy miesiące wcześniej.

GBTC cały czas popularnym narzędziem inwestycyjnym

Analityk Morningstar, Bobby Blue, stwierdził, że 47 funduszy inwestycyjnych i oddzielnie zarządzanych kont znajdowało się od września w posiadaniu GBTC, które jest jednym z największych, pośrednich produktów inwestycyjnych w branży kryptowalut. Blue zwrócił uwagę na fakt, że jednym z największych posiadaczy akcji funduszu jest Ark Invest, który zainwestował w GBTC około 375 milionów dolarów za pośrednictwem swojego funduszu Ark Next Generation Internet ETF (ARKW).

GBTC to fundusz powierniczy, który zarządza obecnie aktywami o wartości 36,7 miliardów dolarów. Blue wyjaśnił, że akcje GBTC były notowane przez większą część roku z dyskontem, ponieważ na rynku pojawiło się w tym roku wiele nowych produktów inwestycyjnych związanych z BTC. Dodał, że 2% wskaźnik kosztów funduszu i ograniczenia związane z samą naturą funduszu doprowadziły do ​​znacznych różnic między poziomem zwrotu z inwestycji w produkt Grayscale a zwrotami z samego bitcoina.

GBTC dało w 2021 r. inwestorom zwrot na poziomie około 42%, co stanowi znacznie mniej niż połowę zwrotu z bezpośredniej ekspozycji na BTC, która w badanym okresie (na dzień 29 października) wyniosła 95%.

Grayscale BTC jako ETF

Najskuteczniejszym sposobem rozwiązania wszelkich rozbieżności między ceną akcji produktów Grayscale a wartością aktywa netto wydaje się być ETF.

Firma złożyła wniosek o konwersję GBTC na ETF w zeszłym miesiącu:

„ETF jest tym, czego chcą nasi inwestorzy i na co wierzymy, że zasługują”napisał dyrektor generalny Grayscale Michael Sonnenshein we wtorek na Twitterze.

źródło grafiki tytułowej: Reuters

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze